Gemeente Assen laks met vragen over veiligheid TT Festival

DELEN

Gemeente Assen laks met vragen over veiligheid TT Festival

Een groep bewoners van de appartementen aan de Alteveerstraat,  gesitueerd boven De Nieuwe Kolk,  heeft vraagtekens bij de veiligheid tijdens het TT Festival. Voor het driedaagse feest losbarsten in Assen heeft men al vragen geuit naar de gemeente Assen en naar verhuurder Actium Wonen vanwege de opslag van circa 25 gasflessen onder de balkons van de appartementen.  Ook maakte men bezwaar op de overlast van de organisator van het TT Festival voor het trappenhuis aan de Alteveerstraat.

Overlast

Gasflessen TT Festival DNKBewoners met rollators of scootmobiel, maar ook degene die er met de fiets op uit ging moesten zich in menig bocht wringen om zich een weg te banen langs gestalde containers en voertuigen maar het meest onveilige was de opslag van gasflessen bij het tijdelijke productiekantoor van de organisator voor de deur van de appartementen en de achteringang van De Nieuwe Kolk.

“De klachten hebben we doorgegeven aan de TT-organisatie en daarnaast hebben we de bewoners die klachten hebben gemeld doorverwezen naar de gemeente, de gasflessen stonden namelijk op gemeentelijke grond”, aldus Lydia Balkema van Actium Wonen.

PGS 15

Voor opslag van gasflessen is een milieuvergunning ( volgens PGS 15 ) nodig dat aan veel eisen moet voldoen. Voor Nederland geldt voor de opslag van gasflessen dat dit met het bevoegd gezag dient te worden besproken. Aan de opslag worden voorwaarden gesteld. Deze zijn vastgelegd in de PGS 15, ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’.

Twijfel rondom vergunning

Bewoners van de appartementen twijfelen of aan alle eisen is voldaan en of er überhaupt een milieuvergunning is verleent aan de organisatie en indien deze is afgegeven dit wel juist is geweest en zo niet, hoe het mogelijk is dat de gasflessen daar meer dan vijf dagen hebben gestaan en de gemeente niet heeft ingegrepen? “De gemeente Assen is nu reeds drie maal gevraagd om opheldering. Mails zouden zijn doorgestuurd aan diverse ambtenaren echter is er nog steeds geen enkele concreet antwoord gekomen”, laat een woordvoerder van het complex weten.

In eerder edities van het TT Festival was het tijdelijk productie kantoor geplaatst op de parkeerplaats voor de Minervaflat, bewoners van De Nieuwe Kolk opperen dat het daar maar weer heen moet en anders naar de parkeerplaats bij de voormalige Lidl.