Gemeente Assen op nominatielijst Noorderlink Award 2014

DELEN

Gemeente Assen op nominatielijst Noorderlink Award 2014

De gemeente Assen is genomineerd voor de Noorderlink Award 2014. De award wordt uitgereikt op 2 oktober en is bestemd voor werkgevers die op het terrein van personeelsbeleid problemen proberen op te lossen door een vernieuwende aanpak en er bovendien in slagen resultaten te boeken. Leidend thema bij de aanpak is de houdbaarheid van personeel, systemen of de organisatie. De andere twee genomineerden zijn de Rijksuniversiteit Groningen en het Noorderpoort College.

Noorderlink is een P&O samenwerkingsverband van een aantal grote werkgevers in Noord-Nederland. Gezamenlijk bieden ze bijvoorbeeld vacatures aan. Daarnaast zijn de diensten van Noorderlink vooral gericht op de uitwisseling van kennis, expertise en best-practices tussen de aangesloten organisaties. Ook wil het de mobiliteit van het personeel van de aangesloten organisaties vergroten.

De gemeente Assen is genomineerd voor haar programma Mens volgt talent. Daarbij liet de gemeente zich leiden door de visie dat iedereen binnen de organisatie de kans moet krijgen zijn of haar talent op de meest geschikte plek in de organisatie in te zetten. Dat is niet alleen goed voor de gemeentelijke organisatie, maar vooral ook voor de medewerkers zelf.

Het personeel van de gemeente Assen kon vorig jaar in het kader van de nieuwe indeling van de organisatie voor elke functie belangstelling tonen. Door medewerkers te stimuleren stil te staan bij hun talent zijn 120 personeelsleden in een ander vakgebied aan de slag gegaan.

In het kader van de nominatie komt Noorderlink binnenkort naar Assen om filmopnamen te maken van medewerkers die bij het programma Mens volgt talent zijn betrokken. Volgende maand verzorgt de gemeente een presentatie aan de jury die de nominaties beoordeelt en de winnaar aanwijst.