Gemeente Assen tekent intentieovereenkomst Factory Outlet Center

DELEN

De gemeente Assen gaat samen met een groep investeerders (F.O.C. Assen B.V.)  de mogelijkheden onderzoeken om een Factory Outlet Center te realiseren in Assen-Zuid. Beide partijen hebben daartoe een intentieovereenkomst ondertekend.

“ Het Factory Outlet Center en het koopcentrum in de binnenstad van Assen kunnen elkaar versterken, met als gevolg versteviging van de regionale concurrentiepositie van de stad.” Gemeente Assen

In een Factory Outlet Center worden merkkleding, schoenen en sieraden aangeboden tegen gereduceerde prijzen. Het gaat vaak om voorraden die uit winkels worden teruggehaald omdat bijvoorbeeld nieuwe collecties worden geïntroduceerd. Achter F.O.C. Assen B.V. staan merken en fabrikanten als Gaastra en McGregor. Ook met andere toonaangevende modemerken onderhoudt F.O.C. Assen B.V. nauwe banden.

F.O.C. Assen B.V. heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in een vestigingslocatie die gelegen is in de Toeristisch Recreatieve  Zone Assen-Zuid, grenzend aan de nieuwe op- en afritten naar de A-28 en in de nabijheid van het TT Circuit.

De door de ontwikkelaar te plegen investering bedraagt 40 miljoen euro. Onderzoek heeft uitgewezen dat het Factory Outlet Center in Assen kan rekenen op ongeveer 1,5 miljoen  bezoekers per jaar. Realisering van het centrum levert naar verwachting 500 arbeidsplaatsen op.

Het college is de mening toegedaan dat realisering van het project bijdraagt aan een verdere versterking van de economische structuur in Assen en omgeving. De werkgelegenheid in stad en regio krijgt een forse impuls.

“ De besprekingen met de ontwikkelaar hebben er toe geleid dat het college heeft besloten om met F.O.C. Assen B.V. een intentieovereenkomst aan te gaan.” Gemeente Assen

Het Factory Outlet Center en het koopcentrum in de binnenstad van Assen kunnen elkaar versterken, met als gevolg versteviging van de regionale concurrentiepositie van de stad. Ook ontstaan nieuwe kansen met betrekking tot de doorontwikkeling van de Toeristisch Recreatieve Zone Assen-Zuid.

De besprekingen met de ontwikkelaar hebben er toe geleid dat het college heeft besloten om met F.O.C. Assen B.V. een intentieovereenkomst aan te gaan. Daarin geven beide partijen aan bereid te zijn gezamenlijk de mogelijkheden tot realisering van het Factory Outlet Center verder te onderzoeken en uit te werken.

De gemeente zal zich daarbij met name richten op het faciliteren van het ruimtelijke ordeningstraject. Bij de provincie Drenthe bestaat de bereidheid om ten aanzien van de bovengeschetste ontwikkeling het haar ten dienste staande planologisch instrumentarium in te zetten.

Met de ondertekening van de intentieovereenkomst wordt de start gemarkeerd van een onderzoekstraject dat geruime tijd in beslag zal nemen. De betrokken (lokale) partijen zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen van F.O.C. Assen B.V.