Gemeente Assen verstuurt tijdig de WOZ waarde

DELEN
Gemeente Assen verstuurt tijdig de WOZ waarde

Huiseigenaren in Assen horen dit jaar al in november hoe hoog de WOZ waarde van hun huis is. Door het versturen van deze zogenaamde voormelding kunnen gemeente en huiseigenaren voordat de officiële aanslag de deur uitgaat, eventuele fouten rechtzetten. In de eerste helft van november kunnen huiseigenaren hiervoor een afspraak maken met de taxateur. Assen is de eerste Drentse gemeente die met voormeldingen gaat werken.

Voordat de officiële WOZ beschikking in januari op de mat valt, wil de gemeente huiseigenaren uitleggen wat de waarde van hun huis is en hoe die bepaald is. Als dat vragen oproept of als eigenaren het niet eens zijn met de waarde, kunnen ze contact opnemen met de gemeente. Mochten gegevens niet kloppen, dan kunnen deze meteen gecorrigeerd en verwerkt worden in de definitieve beschikking en aanslag voor de OZB. Door deze aanpak wil de gemeente misverstanden en onnodige administratieve rompslomp voorkomen.

Voormeldingen van de WOZ-waarde

Dit jaar verstuurt de gemeente voor het eerst de voormeldingen van de WOZ waarde. Op de voormelding staan behalve de gegevens van de woning ook gegevens van één tot drie vergelijkbare woningen. Het gaat om woningen die verkocht zijn rond 1 januari 2014.