Gemeente Assen volgt ontwikkelingen basisinkomen op de voet

DELEN

ASSEN – Een aantal gemeenten in ons land gaan experimenteren met een basisinkomen voor inwoners die in de bijstand zitten. Als staatssecretaris Jetta Klijnsma toestemming geeft voor het experiment, gaat de gemeente Utrecht bijstandsgerechtigden vragen om eraan mee te werken.

Ook Tilburg is van plan te experimenteren met het basisinkomen. Steden als Maastricht, Enschede, Gouda, Nijmegen, Wageningen en Groningen denken erover om de bijstand te hervormen.

Basisinkomen Assen

In februari van dit jaar stelde Laura Punt van GroenLinks al schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders in Assen. Punt vroeg onder anderen in haar brief of het college bereid was om in Assen lokaal te experimenteren met de bijstandsregeling in een denkrichting die meer aansluit bij een basisinkomen. De gemeente Assen laat bij monde van de persvoorlichter aan Nieuws in Assen weten “De gemeente Assen experimenteert niet met een zogeheten basisinkomen. Wel worden de ontwikkelingen op dat terrein op de voet gevolgd”.

Wat is het basisinkomen?

Het basisinkomen is een vast (maand)inkomen dat door de overheid aan iedere burger wordt verstrekt, zonder inkomenstoets of werkverplichting. Het basisinkomen is hoog genoeg om een bestaan als volwaardig lid van de samenleving te kunnen verzekeren.