Gemeente Assen wijzigt parkeerbeleid in 2015

DELEN

De gemeente Assen neemt in 2015 een aantal maatregelen op het gebied van parkeren. Het dagtarief in de zeven parkeergarages wordt gehalveerd van 12 euro naar 6 euro per dag. Langparkeerders kunnen dus straks voordeliger parkeren. Ook worden de abonnementen voor de garages goedkoper en wordt de zichtbaarheid en vindbaarheid van de parkeergarages vergroot, zodat de bezoekers de garages gemakkelijker kunnen vinden. Met de maatregelen wil het gemeentebestuur het gebruik van de parkeergarages stimuleren, het parkeren op straat beter reguleren en ervoor zorgen dat het parkeerbedrijf van Assen ook in de toekomst kostendekkend blijft

Parkeren op straat duurder in Assen

Net als in veel andere steden wordt het parkeren op straat duurder ten opzichte van het parkeren in de parkeergarages. Nu geldt nog een tarief van 2 euro per uur. Dit tarief loopt geleidelijk op naar 2,40 euro per uur in 2018. Ook worden de tijden voor betaald parkeren op straat uitgebreid. Vanaf 1 januari 2015 is betaald parkeren van kracht op maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur en op zondag van 12.00 tot 18.00 uur. Daarbij geldt dat in het kernwinkelgebied maximaal 30 minuten geparkeerd mag worden.
Ook het parkeren op het Veemarktterrein is vanaf 1 januari 2015 niet meer gratis. Bezoekers betalen dan 1,30 euro per uur met een maximum van 5 euro per dag.

Ondernemers Assen

De maatregelen zijn de afgelopen periode intensief besproken met de ondernemers uit de binnenstad. Het MKB Binnenstad is enthousiast en ziet vooral het maximale dagtarief van 6 euro voor de parkeergarages als zeer concurrerend ten opzichte van het parkeren in omliggende steden.