Gemeente Assen ziet strenger toe op kamerverhuur

DELEN

De gemeente begint het project Veilige Kamerverhuur. Aanleiding zijn drie incidenten die zich in de loop van het afgelopen jaar hebben voorgedaan.

Tijdens onderzoek kwam aan het licht dat panden onder andere niet voldeden aan brandveiligheidsvoorschriften. Zo bleken er bijvoorbeeld niet gekeurde gaskachels en geisers in gebruik. Daarnaast kwam het voor dat voorzieningen voor brandveiligheid volledig ontbraken. Ook stelde de gemeente vast dat eigenaren van panden soms geen melding maken van het feit dat zij kamers verhuren.

Er is sprake van kamerverhuur als zich in de woning vijf of meer wooneenheden bevinden. De gemeente stelt een onderzoek in om inzicht te krijgen in het aantal panden  waar bedrijfsmatig kamerverhuur wordt aangeboden. Vervolgens worden deze panden meegenomen in het handhavingsprogramma in 2015 en verder.

Kamerverhuur Assen veiliger

Met het project beoogt de gemeente  het creëren van een veilige woonomgeving voor kamerbewoners. De indruk bestaat nu dat niet alle eigenaren van kamerverhuurpanden zich bewust zijn van de veiligheid voor hun bewoners. Geldelijk gewin staat voorop waardoor er vaak ook minimaal wordt geïnvesteerd in een veilig pand.

Het strengere toezicht moet er onder andere toe leiden dat het risico op brand zo klein mogelijk wordt. Kamerverhuur vindt over het algemeen in de binnenstad plaats waardoor bij brand de kans op overslag heel groot is. Hoe groot de risico’s van kamerverhuur zijn als de voorschriften niet worden nageleefd, bleek in Leeuwarden en Groningen. Daar vielen slachtoffers te betreuren bij branden.