Gemeente Assen zoekt panelleden Stimuleringsfonds Assen

DELEN
E-bike proberen? Start actie stap-op-en-probeer

ASSEN – Wilt u een belangrijke rol spelen in het faciliteren van initiatiefrijke inwoners van Assen die activiteiten willen ontplooien in hun eigen wijk of buurt?  Dan is de rol van panellid van het bewonerspanel van de stichting ‘Stimuleringsfonds Assen’ misschien iets voor u!

Het fonds ondersteunt actieve Assenaren, die samen werken aan welzijn en leefbaarheid in hun buurt. Daar waar voorheen de ondersteuning in de vorm van een gemeentelijke subsidie nagenoeg ieder jaar naar dezelfde groepen Assenaren ging, richt het stimuleringsfonds zich direct op alle Assenaren. Korte lijnen, weinig regels en snelle besluiten kenmerken het fonds.

De stichting

De stichting ‘Stimuleringsfonds Assen’ is gericht is op deze ondersteuning en bestaat uit een bestuur en een bewonerspanel. Aanvragen voor ondersteuning en facilitering uit dit fonds worden beoordeeld door het bewonerspanel.

Informatie Stimuleringsfonds Assen

Voor dit bewonerspanel is de gemeente Assen op zoek naar maximaal 7 panelleden. De functies binnen het bewonerspanel zijn onbezoldigd. Het panel komt minimaal één keer per maand bijeen om de aanvragen te behandelen. Twee keer per jaar is er een gezamenlijk overleg tussen bestuur en panel.

Heeft u interesse in deze functie? Toon uw belangstelling door uw CV en motivatie  te sturen naar info@assen.nl t.a.v. J. Rinsampessy. De sluitingsdatum is 6 maart 2015.

Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij mevrouw J. Rinsampessy, telefoon 14 0592.