Gemeente Assen ziet op elf locaties mogelijkheden voor zonneparken

DELEN

Assen – De gemeente Assen ziet op elf locaties mogelijkheden voor het realiseren van zonneparken. Dat staat in een voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad. “Alleen door de aanleg van zonneparken lukt het ons om over twee jaar 14% van alle Assense energie duurzaam op te wekken’, stelt wethouder Gea Smith. “Veel inwoners en bedrijven kiezen er gelukkig al voor om zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Maar deze extra inspanning is nodig om onze doelstelling te halen.” Samen met een werkgroep zijn elf locaties gevonden waar zonneparken op een goede manier in het landschap kunnen worden ingepast.

Locaties
De werkgroep, die bestaat uit inwoners, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Energiecorporatie Duurzaam Assen en de gemeente, heeft elf zoeklocaties in Assen aangewezen. Het gaat om plekken waar zonneparken volgens hen weinig impact hebben op de omgeving. Bijvoorbeeld gebieden die dubbel gebruikt kunnen worden, zoals parkeerterreinen en waterwinplassen. Ook gronden langs wegen, geluidswallen en braakliggende bedrijfsterreinen zijn geschikt.

Samen met inwoners
Wethouder Smith: “Zonneparken moeten worden gedragen door de omgeving en zoveel mogelijk lokaal rendement opleveren. We zetten in op 3x lokaal: lokaal opwekken, lokaal gebruiken en lokaal economisch en financieel voordeel.” Per pilotproject vragen we omwonenden en belanghebbenden om mee te denken over de invulling van het park. Daarnaast wil de gemeente een omgevingsraad bestaande uit inwoners opstellen. Deze raad adviseert de gemeente over de inrichting, ontwerp en het lokaal rendement.

Informatiebijeenkomst
Omwonenden van de zoeklocaties zijn inmiddels geïnformeerd door de gemeente over het voorstel. De komende periode informeert de gemeente de inwoners van Assen over haar plannen. Op donderdagavond 27 september wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden. In oktober zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen.