Gemeente bang voor ‘stennis’ tijdens FOC vergadering gemeenteraad

DELEN
ASSEN – Op donderdag 28 januari aanstaande vergadert de gemeenteraad van Assen over het Factory Outlet Center (FOC).

Het college van B en W wil meewerken aan de vestiging van een Factory Outlet Centre (FOC) in de nabijheid van het TT Circuit. Daarnaast wil het college een substantieel deel van middelen uit het Ruimtelijk Economisch Programma reserveren om de problemen, zoals de leegstand, in de Asser binnenstad aan te pakken. De gemeenteraad moet met de plannen van het college nog wel instemmen.

Angst voor verstoring vergadering gemeenteraad

Belangstellenden die voor- of tegen het FOC zijn hebben tijdens deze vergadering ruimte om hun mening kenbaar te maken. Hiertoe kunnen de zogeheten ‘insprekers’ zich tot uiterlijk 26 januari aanstaande aanmelden bij de griffie (0592-366559).

Bij het college bestaat de angst dat tijdens deze openbare vergadering de orde zal worden verstoort door ‘stennismakers’. Op social media circuleren oproepen voor tegenstanders van het FOC om de vergadering te verstoren. Partijvoorzitter Harry Reitsma van OpAssen twitterde onder anderen diverse berichten en riep op om tijdens de vergadering zaken te scanderen en zodanig stennis te maken dat de politie er aan te pas moet komen. De ophef over zijn tweets heeft Reitsma doen besluiten op te stappen als partijvoorzitter. “Dat is mijn keuze, als burger te kunnen zeggen wat ik wil in vrijheid en de partij hierbij niet te beschadigen”, zo laat Reitsma onze redactie weten.

hr-stennis

De gemeente heeft over deze kwestie Reitsma ‘ontboden’ om op het stadhuis, op gesprek te komen. Burgemeester Marco Out zou persoonlijk dit gesprek voeren om de ‘stennismaker’ tot bedaren te brengen. Een woordvoerder van de gemeente Assen laat weten “Voor de burgemeester was de tweet aanleiding om de heer Reitsma uit te nodigen voor een gesprek. Tijdens dat gesprek, dat vanmiddag heeft plaatsgevonden, heeft de burgemeester aangegeven dat de oproep van de heer Reitsma onacceptabel was. De heer Reitsma heeft vervolgens aangegeven dat de tweet onbezonnen was. En dat hij er afstand van neemt”.

De gemeente zou tevens vrezen voor oproerkraaiers die tijdens deze vergadering de gelegenheid aangrijpen om te ageren tegen de vluchtelingenkwestie, zo blijkt uit onderzoek van onze redactie.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen