Gemeente geeft forse steun restauratie Noorderbegraafplaats

DELEN

De restauratie van de historische Noorderbegraafplaats van Assen is in april van dit jaar in volle vaart van start gegaan. Inmiddels zijn al bijna 100 graven aangepakt, waaronder 31 graven met ijzeren hekken op het achterste veld. Op maar weinig Nederlandse begraafplaatsen zijn zoveel ijzeren hekken nog aanwezig en het streven is de oorspronkelijk situatie rondom de twee gietijzeren rijksmonumenten, de graven Brumsteede en Van Bulderen, zoveel mogelijk te herstellen. Daartoe worden momenteel hekken van elders aangekocht om lege plekken in te kunnen vullen. Een van de prioriteiten voor 2015 zal een algehele opknapbeurt zijn van het veld met kindergraven, met daarbij passende beplanting.  20 en 21 maart 2015 staan in het teken van NL Doet! waarin ook de Noorderbegraafplaats participeert.

De gemeente Assen geeft ons een forse steun in de rug en heeft ons bevestigd de volgende werkzaamheden te gaan uitvoeren:

* Deze winter wordt ter weerszijden van het hoofdpad drainage aangebracht om de afwatering te bevorderen.
* Komend voorjaar wordt de nu ontbrekende taxushaag aan de binnenzijde van het toegangshek herplaatst.
* Komend voorjaar wordt het hoofdpad opnieuw geprofileerd en verhard.
* In het najaar van 2015 worden de rijen berken langs het hoofdpad hersteld, mits althans de waterhuishouding door de nieuwe drainage is verbeterd.
* De gemeente stelt de stichting jaarlijks €2500,- ter beschikking, vooralsnog voor een periode van maximaal 5 jaren.

Het project Noorderbegraafplaats is bij uitstek het bewijs hoe initiatieven vanuit de samenleving, waarin gemeente en burgers samen optrekken, tot positieve resultaten  leiden. De medewerking van wethouder Wiersema is daarin cruciaal geweest.