Gemeente schaft tien bodycams aan voor evenementen en horecanachten

Politie Assen uitgerust met bodycams

DELEN

ASSEN – De gemeente Assen gaat tien bodycams aanschaffen die door de politie kunnen worden gebruikt tijdens evenementen en horecanachten.

Assen loopt samen met gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Alkmaar voorop met de inzet van deze nieuwe generatie bodycams.

Het voornaamste doel van bodycams is het tegengaan van geweld tegen agenten, oftewel het bevorderen van de Veilige Publieke Taak (VPT). Door gebruik van bodycams wordt correct gedrag tegenover politieambtenaren gestimuleerd. Daarnaast kunnen incidenten, die ondanks het gebruik van bodycams toch plaatsvinden, worden vastgelegd. Ook kunnen de vastgelegde incidenten waar nodig gebruikt worden voor opsporingsdoeleinden.

Tijdens een werkbezoek van de gemeente Assen en de politie aan Nottinghamshire Police eerder dit jaar bleek dat de politie in het Verenigd Koninkrijk veel baat heeft bij het gebruik van bodycams. Nottingham Trent University heeft de meerwaarde van bodycams geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat naast een de-escalerend effect, de bodycams zorgen voor transparantie in het handelen van zowel de politie als het (uitgaans)publiek. Aangezien in de afgelopen jaren  een aantal ernstige incidenten heeft plaatsgevonden in het centrum van Assen waarbij de politie het slachtoffer is geworden van geweld, heeft de gemeente samen met de politie besloten tot de invoering van de bodycams.

Waarborgen van privacy

Omdat het meeste geweld plaatsvindt in het centrum zullen de bodycams primair in dit gebied worden ingezet. De camera’s kunnen ook buiten het centrum gebruikt worden in Assen bijvoorbeeld voor 112-meldingen, maar de politie zal monitoren waar en met welk doel de camera’s worden ingezet. Het gebruik en de operationele regie van de bodycams vallen onder artikel 3 van de Politiewet. De grondslag voor het bewaren van de camerabeelden is geregeld in artikel 8 van de wet Politiegegevens. Er zijn echter nog verdere maatregelen getroffen om de privacy van het publiek te waarborgen. Als er incidenten hebben plaatsgevonden, gelden de reguliere bewaartermijnen van de wet Politiegegevens. Verder wordt duidelijk zichtbaar gemaakt dat een politieambtenaar een camera draagt en wordt van tevoren aangekondigd dat hij/zij de camera gebruikt.

Uitvoering en evaluatie

De bodycams zullen na invoering drie jaar worden gebruikt. Na anderhalf jaar wordt het gebruik van de bodycams geëvalueerd. De politie zal een rapportage aanleveren waarin onder andere wordt vermeld of het uitgaansgeweld een daling laat zien ten opzichte van het gemiddelde berekend over 2013 tot 2016.