Gemeentelijke aanslag en WOZ beschikking later op de mat

DELEN

In het laatste weekend van februari valt bij inwoners en ondernemers in Assen de WOZ beschikking en de jaarlijkse aanslag voor gemeentelijke heffingen en de OZB op de mat.

Dit is een maand later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Als gevolg van een storing in het computersysteem is het niet gelukt om de aanslag en beschikking in januari te versturen. Het is de bedoeling om volgend jaar alles wel in januari te versturen.

WOZ-beschikking

Bent u eigenaar van een stuk grond of een pand, zoals een woning of een bedrijfspand? Dan krijgt u ieder jaar een WOZ-beschikking. Hierin staat de waarde van uw grond of pand zoals de gemeente die heeft vastgesteld. Hoe de gemeente dat bepaalt, staat in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).