Gemeenten besluiten nieuwe samenwerkingsverbanden inkoop Jeugdhulp

DELEN
ASSEN – De Drentse gemeenten gaan de inkoop van Jeugdhulp na 2017 anders organiseren. De inkoop van bovenregionale zorg zoals de intramurale en zeer specialistische jeugdhulp blijven de twaalf Drentse gemeenten gezamenlijk doen.

De overige inkoop gebeurt straks vanuit twee deelregio’s: Zuid Drenthe en Noord en Midden Drenthe. De gemeenten zien op diverse andere terreinen meerwaarde in de huidige samenwerking en zetten deze voort.

Aanleiding voor het besluit is de keus van de vijf gemeenten in Noord en Midden Drenthe om als aparte subregio de inkoop van Jeugdhulp en Wmo te combineren. Het gaat om de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo. Zij zijn van mening zo beter te kunnen voldoen aan lokale behoeften en meer samenhang te kunnen aanbrengen in het aanbod aan zorg en ondersteuning aan inwoners. Uitgangspunt is om meerjarige overeenkomsten aan te gaan met aanbieders. De vijf gemeenten hebben de afgelopen jaren al intensief samengewerkt bij de inkoop van de (nieuwe) Wmo taken.

Ook de andere zeven gemeenten gaan gezamenlijk zorg en ondersteuning inkopen. De gemeenten Borger Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld kiezen hierbij voor het gezamenlijk kader dat voor de Jeugdhulpregio is opgesteld. Zij zien goede mogelijkheden om binnen deze afspraken goed te kunnen inspelen op de lokale situatie in hun gemeenten. Ook in Zuid Drenthe willen de gemeenten Jeugdhulp en Wmo combineren als dit meerwaarde heeft voor inwoners.

Na besluit van de colleges van B&W gaan de gemeenten verdere afspraken maken met zorgaanbieders over het inkoopproces en de samenwerking.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen