Gezamenlijke aanpak van een ‘fablab’ in Bibliotheek Assen

DELEN
ASSEN – Een laboratorium waarin je ongedwongen kunt experimenteren met nieuwe, innovatieve technieken en toepassingen. Waar je kunt ontdekken, proberen, creëren en je kunt verwonderen over ongekende mogelijkheden. Waar je faciliteiten vindt waarmee je jezelf kunt bekwamen in technieken die in de 21e eeuw steeds meer in gebruik raken.

Een voorziening als deze is nog niet openbaar toegankelijk in Drenthe. Bibliotheek Assen, Garage TDI en ICO Centrum voor kunst en cultuur starten in 2016 met een integrale aanpak van een kennis-, media- en fablab als dit.

Een fab lab (afkorting van het Engelse fabrication laboratory), is een werkplaats waar bezoekers gebruik kunnen maken van de aanwezige technische infrastructuur. Bibliotheek Assen, Garage TDI en ICO zullen met ingang van 1 januari 2016 integraal hun diensten op dit thema door ontwikkelen en gaan aanbieden. Elke organisatie heeft haar eigen individuele speerpunten. Via de integrale afstemming wordt meerwaarde gevonden en weet de bezoeker waar hij voor welke toepassing moet zijn. De opgebouwde kennis en ervaringen worden door de drie instellingen uitgewisseld.

Fablab Bibliotheek Assen

De bibliotheek zal de komende maanden een kennislab ontwikkelen. Een innovatieve en inspirerende omgeving waarin bezoekers aan hun 21e eeuwse vaardigheden en competenties werken rond hedendaagse methoden en technieken. Technieken als het internet of things, 3D-printen, lasersnijden en frezen, robotica en methoden voor virtual reality zijn er beschikbaar. Het wordt een plek waar makers, educatie en 21st century skills samen komen.

De bibliotheek ontwikkelt een educatief aanbod voor basisonderwijs en de brugklas. Pabostudenten die voor de begeleiding zorgen kunnen deze activiteit toevoegen aan hun portfolio. Deze aanpak past binnen het huidige curriculum van het primair en voortgezet onderwijs.

Voor de individuele bezoekers en leden van de bibliotheek biedt het kennislab ook mogelijkheden. Vanuit de doelstelling om de 21st century skills van hen te versterken ontwikkelt bibliotheek Assen een programma. Te denken valt aan activiteiten voor specifieke doelgroepen zoals workshops voor ouderen en (klein)kinderen. Ook de zakelijke klant van De Nieuwe Kolk kan gebruik maken van het kennislab. Bijvoorbeeld door het uitwerken van ontwerpen, pilots van commerciële projecten uit te voeren en kennis en ervaring op te doen met specifieke apparatuur. Dit kennislab is vanaf augustus 2016 beschikbaar.

Garage TDI

Garage TDI onderzoekt in haar medialaboratorium toepassingen van de mediatechniek, robotica en gaming in combinatie met theater of dans. Binnen het project ‘Theater en de virtuele’ wereld ontwikkelt Garage TDI de komende twee jaar schoolprojecten én een leerlijn voor het VMBO. In 2016 gaat de nieuwste media voorstelling Domovoj Maximus, gericht op mediawijsheid in première. De voorstelling gemaakt voor de bovenbouw van het basisonderwijs toert door Nederland en Vlaanderen. Het medialab wordt uitgerust als studio die gebruikt wordt voor onder andere camera acteren en filmexperimenten met greenscreen/chromakey techniek voor theaterprofessionals en de talent opleiding van Garage TDI. In samenwerking met studenten van het HIT ontwikkelt het theatergezelschap een robot voor performances en (op termijn) een nieuwe schoolvoorstelling.

ICO Centrum voor Kunst en Cultuur

In Podium Zuidhaege ontwikkelt het ICO een Digital Art Factory (DAF). De DAF is een laagdrempelige, fysieke plek waar (digitaal) creatieve jongeren vanuit alle kunstdisciplines samenkomen om elkaar te ontmoeten, te experimenteren, onderzoeken, informatie uit te wisselen, creëren en ondernemen. De DAF bevindt zich op het snijvlak van kunst en techniek. De jongeren vanaf brugklasleeftijd geven zelf invulling aan de DAF, zowel wat betreft de inhoud, het aanbod, de uitstraling, de communicatie als de ondersteuning zijn onderdeel van het project. In de DAF is alles mogelijk, op het gebied van multimediale techniek: VJ, DJ, digitale muziekschool, robotics, maken van een eigen game, animeren, videoclips maken, 3D printing, mediawijsheid, community art of website maken. De mogelijkheden zijn onbeperkt. Vanuit de Digital Art Factory kunnen lezingen en demonstraties voor externen gegeven worden. De jongeren worden ondersteund door een coördinator en gastdocenten zijn op afroep en naar behoefte beschikbaar. Als pilot draait het ICO sinds een jaar in Podium Zuidhaege een mediaproeflab. Op 19 februari wordt het DAF feestelijk geopend.

Samenwerking en uitwisseling

Via een structureel overleg tussen projectleiders en directies van betrokken organisaties worden opgebouwde kennis en ervaringen uitgewisseld. Middels integrale programma’s, het delen van de faciliteiten kunnen publieksstromen uitgewisseld en vergroot. Belangrijk aspect is het doorverwijzen van talenten door het verder werken aan integrale programma’s. Doel is de moderne mogelijkheden bij de drie instellingen toe te passen in een doorgaande leerlijn en hiermee het bereik te vergroten.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen