Gezocht Bestuursleden voor het Stimuleringsfonds Assen

DELEN
E-bike proberen? Start actie stap-op-en-probeer

Wilt u een belangrijke rol spelen in het faciliteren van initiatiefrijke inwoners van Assen die activiteiten ontplooien in hun eigen wijk of buurt? Dan is de rol van bestuurslid van de stichting ‘Stimuleringsfonds Assen’ misschien iets voor u!

Slim en simpel

Het fonds ondersteunt actieve Assenaren, die samen werken aan welzijn en leefbaarheid in hun buurt. Daar waar voorheen de ondersteuning in de vorm van een gemeentelijke subsidie nagenoeg ieder jaar naar dezelfde groepen Assenaren ging, richt het stimuleringsfonds zich op alle Assenaren. Korte lijnen, weinig regels en snelle besluiten kenmerken dit fonds.

De stichting Stimuleringsfonds Assen

De stichting ‘Stimuleringsfonds Assen’ is gericht op deze ondersteuning en bestaat uit een bestuur en een bewonerspanel. Aanvragen voor ondersteuning en facilitering uit het fonds worden beoordeeld door het bewonerspanel. Het bestuur controleert het bewonerspanel, stelt de begroting en het jaarplan op en stelt jaarverslagen en jaarrekeningen vast.

Voor dit bestuur is de gemeente Assen op zoek naar:

•een voorzitter
•een secretaris
•een penningmeester
•twee algemene bestuursleden

Voor meer informatie klik hier !