Gezocht: Drentse ondernemers met ambitie

DELEN
Gezocht: Drentse ondernemers met ambitie
ASSEN – Het succesvolle TOP-programma gaat door. In 2016 investeert de provincie Drenthe bijna 200.000 euro in startende ondernemers, de kwaliteit van ondernemerschap, het realiseren van groeiambities en een goed financieringsklimaat.

In samenwerking met de Kamer van Koophandel krijgen starters, ZZP-ers en kleine MKB-bedrijven hulp in de vorm van voorlichting, coaching en bemiddeling naar tweedelijns partners, kennisleveranciers en experts (matchmaking).

Het TOP-programma geeft volgens gedeputeerde Henk Brink invulling aan het collegeprogramma Dynamisch en Ondernemend: “Voor economische groei en werkgelegenheid in Drenthe zijn vernieuwing en internationalisering belangrijk. Daarom zet de provincie samen met partners stevig in op het verbeteren van het ondernemersklimaat en het stimuleren van innovatie. Het TOP-programma bewijst zijn waarde met het grote bereik onder ondernemers.”

Eindscore voor 2014-2016: een 7,5

Meer dan 50% van de doelgroep kent het TOP-programma. Workshops en events trokken circa 600 ondernemers. In de MKB Innovatie Top-100 eindigde een aantal Drentse bedrijven die ondersteuning kregen van het TOP-programma. Veertig bedrijven maakten gebruik van een financiële injectie om verder te kunnen groeien, innoveren of voor het eerst zaken te doen in het buitenland. In het nieuwe TOP-programma zijn de ervaringen van de deelnemers en de belangrijkste ondernemersvragen (start, financiering en internationalisering) meegenomen.

Meer over het TOP-programma Drentse ondernemers

Het TOP-programma ontstond in 2014, na het samenvoegen van het MKB-actieprogramma voor (jong) ondernemerschap en de TOP-regeling voor starters en ambitieuze jonge ondernemers met groeipotentie. Onderdelen van het TOP-programma zijn: start, groei, vernieuwing, buitenland en financiering. Innovatie vormt in ieder onderdeel de sleutel tot succes.

Samenwerking

Er wordt samengewerkt met partijen als de NOM, het MKB Fonds Drenthe, het programma “Ondernemer coacht Ondernemer”, de Ondernemersfabrieken, RvO en TNO. Meer informatie staat op: www.ikbendrentsondernemer.nl


2Divorce Assen


Bowlen in Assen