Gratis parkeren zet geen zoden aan de dijk

DELEN
Parkeerbeleid Assen geëvalueerd

ASSEN – Het parkeren in Assen ligt hevig onder vuur, sinds op 1 januari dit jaar het parkeerbeleid van de gemeente Assen drastisch is gewijzigd. Ondernemers in de binnenstad, het winkelend publiek; Velen spreken hun ongenoegen uit. Het parkeerbeleid van de gemeente Assen zou het publiek weghouden uit de binnenstad.

Experimenten met gratis parkeren

Een aantal steden heeft al geëxperimenteerd met gratis parkeren. Zo deed de gemeente Ede in februari 2014 al een proef met gratis parkeren.  In een poging meer bezoekers naar het doordeweeks rustige centrum van Ede te trekken, besloot deze gemeente op vier woensdagen in november en december geen geld te vragen voor parkeren. Dat leidde echter niet tot extra bezoekers in het centrum van de plaats met 110.000 inwoners. De proef in Ede laat volgens de onderzoekers zien dat de maatregel ‘geen zoden aan de dijk zet’.

Stichting Binnenstadsmanagement Ede (SBE) reageerde destijds als volgt: ,,Het aanbieden van gratis parkeerplaatsen trekt op rustige dagen nauwelijks extra winkelpubliek naar een stadscentrum. Het is daarom geen geschikt middel om de lokale detailhandel te stimuleren”.

Winschoten

Dichterbij huis heeft de gemeente Oldambt het voortouw genomen om het parkeren in Winschoten weer gratis te maken. Per 1 januari 2015 kan daar voor het eerst in 24 jaar gratis geparkeerd worden in de binnenstad . De gemeente Oldambt is met het gratis parkeren de winkeliers tegemoet gekomen om de concurrentiepositie te verbeteren en het stadshart aantrekkelijker te maken.

Het betaald parkeren bracht  Winschoten een slordige € 300.000,- per jaar in het laadje. Met deze inkomsten werden de kosten gedekt als parkeermeters en handhaving.

Gratis parkeren kost ook geld

Het plan om gratis te parkeren in Winschoten leverde een gat op in de begroting en dat gat zou gedicht moeten worden door bijdragen van: Winkeliers ( € 150.000,- per jaar), vastgoedbezitters en grootwinkelbedrijven (€ 75.000,- per jaar) en de gemeente Oldambt (€ 100.000,- per jaar).

In Haren, dat sinds 2000 betaald parkeren heeft ingevoerd, wilde men ook terug naar gratis parkeren. Het gat in de begroting zou dan door de 125 winkelier moeten worden opgebracht, zo’n kleine € 1200,- per winkel. Vastgoedeigenaren, grootwinkelbedrijven en de gemeente zouden de overige € 100.000 bij moeten leggen.

Of winkeliers bereid zijn om dergelijke bedragen te betalen? Haren heeft inmiddels van gratis parkeren afgezien! De gemeenteraad vond het te duur.