Greenpeace activiste Faiza Oulahsen naar Assen

Slotmanifestatie van de interview reeks Europa’s Rafelende Randen

DELEN
ASSEN – Op zaterdag, 12 maart is de slotmanifestatie van de interview reeks Europa’s Rafelende Randen. Het vindt plaats in het Asser gemeentehuis van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Net als vorig jaar komen internationale mensenrechtenactivistes uit de randen van Europa naar Assen. De nadruk ligt op de ‘lokale vertaling’ van de grote mensenrechten thema’s als vluchtelingen, mensenhandel, milieu en discriminatie en voetbal.

In de reeks live Skype interviews die het afgelopen jaar werden gehouden, is bijvoorbeeld samengewerkt met een moskee, een vakbond, een voetbalclub, milieu organisaties en anderen die direct met deze thema’s te maken hebben.

Een bijzondere gaste is Faiza Oulahsen van Greenpeace. Velen kennen haar nog als één van de dertig die in Rusland in de cel belanden na acties tegen boringen in dat land. Deze zogenaamde Arctic30 werden 3 maanden gevangen gehouden wat leidde tot grote, diplomatieke spanningen tussen Nederland en Rusland.

Greenpeace activiste Faiza Oulahsen

Faiza is milieu-activiste maar wijst op de grotere verbanden, de samenhang tussen milieurechten en mensenrechten. Naast Faiza Oulahsen komt hoofd politieke zaken van Amnesty International, Christian Mommers.

De internationale gasten komen uit Rusland, Roemenië, Litouwen en Turkije. Het zijn jonge vrouwen, mensenrechtenactivistes, die zich, soms met persoonlijke risico’s, inzetten voor een betere maatschappij.

De toegang is gratis, opgave is gewenst op europasrafelenderanden@gmail.com


2Divorce Assen


Bowlen in Assen