Country Smile’s Groene Varkens zoekt extra locaties

DELEN

ASSEN – Met De Groene Varkens gaat het als een speer! Er worden heel veel eetbare groente- en fruitresten ingeleverd. Zóveel dat de Groene Varkens het soms niet eens allemaal op kunnen.

In augustus is de bewustwordingscampagne De Groene Varkens gestart bij de familie Marskamp in Loon. Dit om huishoudens bewust te maken van hun groen ‘afval’ en dan met name het eetbare deel. Voedselverspilling onder huishoudens is een groot probleem. Natuurlijk verspilt de industrie veel en de supermarkten, maar de consument staat hier helaas boven aan de lijst.

Eten weggooien in een tijd waarin nog steeds zo’n 800 miljoen mensen honger lijden vonden we toch wel erg absurd. De Groene Varkens eten met smaak al deze verschillende reststromen op en dit krijgt zodoende een nuttige bestemming. Van klokhuizen tot oud brood, van bloemkoolbladeren tot muesli dat over de houdbaarheids datum is. De varkens kunnen hierdoor met een nog maar zeer minimale gift aan varkensvoer toe. Daarmee besparen we weer granen uit. Zelfs OBS DE Heksenketel heeft een varken “geadopteerd” en de kinderen van de leerlingenraad brengen iedere dinsdagmiddag het ingezamelde voedsel, op de fiets, naar de varkens.

Door de varkens lokaal voedsel te geven dat eigenlijk afval is wordt de footprint ( ecologische voetafdruk ) heel erg klein. De huidige vorm van veeteelt is juist een enorme belasting voor ons milieu. De Groene Varkens leveren dus een positieve bijdrage op vele fronten.

Omdat dit burgerinitiatief een groot succes is en omwonenden echt meedoen, zijn we op zoek naar mensen, direct grenzend aan Assen, die ook mee willen doen. Die een stuk grond over hebben om  twee of vier varkens op te houden en zelf actief willen bijdragen aan de vermindering van voedselverspilling.

Je hoeft echt geen boer of boerin te zijn. Alles valt te leren en het is reuze leuk. Misschien is het zelfs wel een mooi opstapje naar stadslandbouw in Assen. Hans en Anita kunnen assisteren met know how.

Mensen kunnen zich aanmelden via e-mail adres countrysmile@planet.nl