GroenLinks Assen ‘Hoe koopt de gemeente haar groene stroom in?’

DELEN
GroenLinks Assen 'Hoe koopt de gemeente haar groene stroom in?'

ASSEN – In Trouw van zaterdag 31 januari 2015 stond een groot artikel over de “Overheid kiest voor zuinig, niet voor groen”. Daarin wordt door allerlei onderzoeken aangetoond dat de overheid weliswaar 4 jaar geleden heeft afgesproken duurzaamheid voorop te stellen maar dat daar nog maar bitter weinig van terecht is gekomen.

Hierin wordt o.a. genoemd:

•      Groepsvervoer- ook deels taak van de gemeente
•      Onderhoud sportparken – ook taak van de gemeente.
•      Aankoop groene stroom

Naar aanleiding van dit artikel gaat de Statenfractie van GroenLinks Drenthe tijdens de commissie vergadering Omgevingsbeleid vragen hierover stellen.

Daarnaast stellen de fracties van GroenLinks o.a. Assen en Midden Drenthe, vragen aan het College van B&W over hoe duurzaam hun gemeente eigenlijk handelt en inkoopt. Dit brengt GroenLinks tot de volgende vragen:

1.     Wat is de stand van zaken bij de gemeente t.a.v. duurzame inkoop? Voldoet de gemeente daarmee aan het vastgestelde inkoopbeleid?
2.     Hanteert de gemeente bij aanbestedingen de ‘economisch voordeligste inschrijving’ (Aanbestedingswet 2012) of geeft de hoogte van de bieding de doorslag?
3.     Hoe heeft de gemeente het duurzaamheidsaspect van bv het leerlingenvervoer geregeld?
4.     Hoe duurzaam heeft de gemeente het onderhoud van de sportparken geregeld?
5.     Hoe koopt de gemeente haar groene stroom in?
6.     welke proactieve houding neemt de gemeente in t.a.v. het duurzaamheidbeleid?