GroenLinks wil dat gemeente Assen zich aansluit bij Statiegeldalliantie

DELEN

Assen – De fractie van GroenLinks in Assen zal in de raadsvergadering van donderdag 18 januari 2018 een motie indienen waarin het college verzocht wordt de gemeente Assen aan te melden bij de Statiegeldalliantie.

Zwerfafval
Zwerfafval is een hardnekkig probleem voor veel gemeenten en ook voor Assen. Eén van de oplossingen voor het verminderen van het zwerfafval van flesjes en blikjes is het uitbreiden van statiegeld naar kleine plastic flesjes en blikjes. Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd en zo gericht kunnen worden gerecycled. Onderzoek in opdracht van de regering van CE Delft laat zien dat het uitbreiden van statiegeld het zwerfafval van deze groep zal verminderen met zeventig á negentig procent.

Vrijwillige inzameling
De levensmiddelenindustrie en supermarkten noemen dat onderzoek onbetrouwbaar en zien (op Aldi en Lidl na) meer in vrijwillige inzameling. GroenLinks Assen is van mening dat in de praktijk blijkt dat van vrijwillige inzameling niets terecht komt. Bij vermening met PMD-afval via de gescheiden inzameling van de gemeente is het op zich goed te recylen materiaal niet meer te scheiden van overige plastics en is er sprake van downcyling tot mindere materialen.

Statiegeldalliantie
Er een maatschappelijk initiatief is ontstaan, de statiegeldalliantie, opgericht door Recycling Netwerk Benelux, die de overheid willen oproepen om ‘structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes’. Elke organisatie kan zich aansluiten bij deze alliantie. In een paar maanden is het totaal aantal aangesloten organisaties en gemeenten in Nederland en België opgelopen tot 101. Daar zitten 29 Nederlandse gemeenten bij, waaronder Amsterdam, Utrecht en Haarlem. Door zich aan te sluiten laten deze organisaties zien dat er een breed draagvlak is in de samenleving om zwerfafval door middel van statiegeld tegen te gaan!

In maart wordt er in de Tweede Kamer gesproken over het heffen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. De aangesloten organisatie, waaronder straks ook Assen als het aan GroenLinks ligt, gaan ervan uit dat de druk op de regering om statiegeld in te voeren hiermee toeneemt.

GroenLinks hoopt op een brede steun van de raad voor deze motie, of beter nog dat het college de motie overneemt en op voorhand toezegt dat Assen zich gaat aanmelden.

Website Statiegeldalliantie