GroenLinks Assen steunt Onvoorwaardelijk Basisinkomen

DELEN
ASSEN – De GroenLinks fracties van Leeuwaren en Tytsjerksteradiel hebben voor het GroenLinks-congres van 23 april a.s. een motie voorbereid met de titel “Onvoorwaardelijk basisinkomen als onvermijdelijke utopie”.

In de motie roepen de beide afdelingen het GroenLinks-bestuur op om:

• De visie over het onvoorwaardelijk basisinkomen te verbinden met gelijkwaardige participatie, sociale zekerheid  en de veranderende arbeidsmarkt en dit op te nemen in het concept verkiezingsprogramma;

• De experimenten regelvrije bijstand te plaatsen in lijn met experimenten onvoorwaardelijk basisinkomen;

• In het verkiezingsprogramma het streven naar experimenten met regelvrije bijstand en experimenten met het onvoorwaardelijk basisinkomen op te nemen.

GroenLinks heeft een historische verbondenheid met het basisinkomen. Dat is niet toevallig. De ideeën en de discussie rond het basisinkomen raken diepere essenties en waarden van waaruit GroenLinks doorgaans politiek bedrijft: duurzame vernieuwing, nieuwe economie, verbinding, het belang van een gemeenschap, en het herstel van de wond van wantrouwen tussen overheid en burger, én burgers onderling.

Het is een breed politiek thema dat alle terreinen van de samenleving omvat. Vandaar dat in de motie ook aan de Tweede Kamer fractie gevraagd wordt om te proberen de experimenteerruimte voor gemeenten uit te breiden naar andere ministeries, naast Sociale Zaken.

Iedereen weet dat een volledig basisinkomen niet morgen ingevoerd kan worden. Daarom  wordt het ook niet benaderd met cijfers en rekensommen. Het gaat om een ideaal en een visie die hoop bieden. De motie zegt: we zijn vóór en we gaan ervoor; tegen het economisme en vóór een lonkend perspectief van compassie en vertrouwen: bestaanszekerheid voor iedereen.

Er zijn ook nu al veel lokale initiatieven van GroenLinks afdelingen om een socialere bijstand of onvoorwaardelijk basisinkomen te onderzoeken en de proef op de som te nemen.

GroenLinks zou volgens de initiatiefnemers een enorme kans laten liggen wanneer GroenLinks niet het initiatief houdt in de discussie en proeven rond het basisinkomen. GroenLinks is tegen het economisme, en voor bestaanszekerheid!

GroenLinks Assen ondersteunt de congresmotie van harte en zal deze mede-indienen op het congres,  samen met een groot aantal andere GroenLinks-afdelingen in het land. In Assen neemt  de GroenLinks-fractie acief deel in het Basisteam Basisinkomen Assen, een actiegroep en denktank rond het basisinkomen.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen