GroenLinks Assen vraagt zuinig te zijn op stad en bomen

DELEN

ASSEN – GroenLinks Assen heeft een brief aan College van Burgemeester en wethouders van Assen gezonden om aandacht te vragen voor het ‘groen’ in de stad en met name de bomen.

College van Burgemeester en wethouders van Assen

Bomen zijn van levensbelang in een stedelijke omgeving. Niet voor niets worden bomen ook wel de longen van de stad genoemd. Ze zijn van belang voor de zuurstofproductie in de stad en dragen bij aan de afbraak van CO2 uit de lucht.
Maar een boom heeft meer functies. Het zorgt ook voor een rustgevende sfeer. Deze rustgevende sfeer heeft op haar beurt weer een positief effect op de gemoedstoestand van de mens.

Bomen doen er vele mensengeneraties over voordat ze volgroeid zijn en enorme afmetingen hebben bereikt. Alleen door goede, duurzame bescherming kunnen bomen oud worden en ons met hun verschijning verbazen. Volgroeide, oude bomen zijn daarmee een kostbaar bezit in onze stad. Bomen zijn geen wegwerpproducten. Bomen staan voor duurzaamheid. Veel mensen voelen zich betrokken bij bomen, bomen kennen een andere tijdsdimensie dan wij.

Als er bomen verdwijnen in het stedelijk gebied is dat bijna altijd een gevolg van menselijk ingrijpen, en niet omdat de bomen door ouderdom niet langer mee kunnen.

In het licht van het bovenstaande maakt GroenLinks Assen zich ernstige zorgen over hoe de gemeente Assen met haar (oudere) bomen omgaat. Het gemak waarmee bomen, die er tientallen jaren over gedaan hebben hun huidige omvang te bereiken, worden gekapt in onze stad verbaast ons en baart ons grote zorgen.

De voorbeelden zijn legio: de Groningerstraat, de Industrieweg, de Stationsstraat, nu de Brinktrechter, straks het Stationsgebied, de Savohrin Lohmanweg. Grote(re) bomen die het veld moeten ruimen voor de ontwikkeling van de stad, een nieuwe inrichting van straat of plein. In een aantal gevallen worden er bomen terug geplant; kleine boompjes, een fractie van het formaat dat gekapt is of wordt. Boompjes die er nog tientallen jaren over zullen doen voor ze het formaat van hun voorganger bereiken en hetzelfde effect te hebben qua zuurstofproductie en CO2-afvang.
Bij het ontwerpen van de stedenbouwkundige invulling lijken bomen vaak op tweede plan te komen terwijl ze eigenlijk het vertrekpunt voor het ontwerp zouden moeten zijn.

GroenLinks Assen vraagt in zijn algemeenheid het college dan ook uitdrukkelijk hier meer aandacht aan te besteden, zuinig te zijn op haar stad en met name haar bomen. Meer in het bijzonder vraagt GroenLinks het college nog eens uitdrukkelijk te kijken naar de Brinktrechter en de inrichtingsplannen daar. Moeten daar nu echt al die grote bomen het veld ruimen ? Kunnen die niet worden ingepast in de plannen ?

En ja, ook GroenLinks heeft destijds ingestemd met de Gebiedsvisie voor de Brink en Gouverneurstuin, maar daaruit was niet op detailniveau op te maken dat nu zoveel bomen gekapt zouden gaan worden.

College, we streven allemaal hetzelfde doel na: goed te passen op onze mooie stad Assen ! Wij leggen wat meer de nadruk op het groen wellicht omdat ingrepen daar vaak onomkeerbaar zijn, terwijl een steen of bouwwerk nog wel weer kan worden aangepast.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Fractie GroenLinks Assen
Laura Punt, Hans Marskamp en Sjoerd Bakker.