GroenLinks Assen wil eerlijk Kinderpardon

DELEN

Assen – GroenLinks Assen vraagt alle politieke partijen, die zijn vertegenwoordigd in de Asser gemeenteraad, om ondersteuning van haar motie ‘Kinderpardon’. Met deze motie kan het college van B en W vervolgens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verzoeken om een groep van naar schatting vierhonderd kinderen, die al jaren in ons land wonen, toe te zeggen dat zij niet op stel en sprong het land uit worden gezet.

Kinderpardon
GroenLinks wil dat kinderen die in Nederland geworteld zijn in Nederland moeten kunnen blijven. In 2012 voerde GroenLinks al campagne voor een kinderpardon. Met succes: het pardon kwam er. Helaas worden de regels zo strikt toegepast dat veel kinderen onterecht buiten de boot vallen en alsnog uitgezet dreigen te worden. Voor de definitieve versie van het Kinderpardon zijn bijna alle aanvragen (meer dan 92%) afgewezen. In de meeste gevallen gebeurt dit omdat de IND concludeert dat het kind of diens gezien onvoldoende heeft meegewerkt aan terugkeer.

De IND hanteert zeer strikte regels over wanneer is meegewerkt en wanneer niet. Dit soort bureaucratische regels zorgen ervoor dat het ene kind mag blijven, terwijl het andere kind, dat hier net zo sterk is geworteld, moet vertrekken.

Ontwrichting gemeenschap
Het uitzetten van deze gewortelde kinderen is schadelijk voor de ontwikkeling van het kind en kan soms zelfs leiden tot het ontwrichten van een hele lokale gemeenschap die zich over het kind heeft ontfermt. Daarom wil GroenLinks een ruimhartiger toepassing van het kinderpardon.

Ze zijn al thuis
Onder de slogan ‘ze zijn al thuis’ hebben Bekende Nederlanders onlangs een actie gestart (www.zezijnalthuis.nl). GroenLinks ondersteunt deze actie van harte. In de Kamer vecht onze fractie al jaren voor een eerlijk Kinderpardon. Helaas heeft de huidige coalitie van VVD/CDA/D66/CU in het regeerakkoord afgesproken het Kinderpardon niet te repareren. Dat betekent dat we nu vooral druk van buiten de Kamer moeten organiseren om nog iets te kunnen betekenen. In het verleden is een positieve actie op touw gezet om gemeenteraadsfracties zich uit te laten spreken voor het Kinderpardon.

GroenLinks Assen hoopt en verwacht dat de gemeenteraad de motie over het Kinderpardon aanneemt en het college van B en W opdraagt om druk uit te oefenen op de minister.