GroenLinks pleit voor experiment basisinkomen in Assen

DELEN
GroenLinks pleit voor experiment basisinkomen in Assen

ASSEN – In diverse gemeenten in Nederland wordt geëxperimenteerd met vormen van basisinkomen. In Groningen bijvoorbeeld is de gemeente in samenwerking met MIES hiermee bezig. Ook in Utrecht, Tilburg, Nijmegen, Wageningen, Enschede, Leeuwarden, Pekela, Winsum en Dongeradeel lopen projecten gestoeld op de gedachte van een basisinkomen.

Landelijk pleiten inmiddels politieke partijen als PvdA, D66 en GroenLinks voor onderzoek naar een onvoorwaardelijk basisinkomen. In diverse gemeenten in Nederland wordt geëxperimenteerd met vormen van basisinkomen.

Aan de Participatiewet kleven de nodige problemen in de vorm van de vele voorwaarden en verplichtingen die worden opgelegd aan de gebruikers ervan, de regeling stimuleert niet direct tot arbeidsparticipatie en de armoede en met een uitkering gepaard gaande voorwaarden werken stress-verhogend, zo blijkt uit onderzoek.

Een basisinkomen of experimenten daarmee kunnen bijdragen aan een meer stimulerende bijstandsregeling. De Vereniging Basisinkomen Nederland heeft speciaal voor gemeenten een notitie c.q. richtlijn opgesteld die behulpzaam kan zijn bij lokale experimenten. Het betreffende document gaat als bijlage bij deze vragen.

Het bovenstaande is voor de fractie van GroenLinks aanleiding voor de volgende vragen:

1.     Is het college bekend met het ‘ onvoorwaardelijk basisinkomen?

2.     Is het college bereid kennis te nemen van bijgaande notitie “ Naar een meer stimulerende bijstandsregeling

3.     Is het college bereid in Assen lokaal te experimenteren, al dan niet binnen de wettelijke mogelijkheden, met  de bijstandsregeling in een denkrichting die meer aansluit bij een basisinkomen?

Brief (PDF) Laura Punt GroenLinks Assen, klik hier !