GroenLinks stelt vragen over nieuwe wielerbaan Assen

DELEN

ASSEN – De GroenLinks Assen wil van de gemeente weten welke financiële consequenties er zijn verbonden aan de mogelijk extra uitbreiding van de nieuwe wielerbaan op Sportcomplex Stadsbroek.

De gemeente is momenteel aan het uitzoeken of de nieuwe wielerbaan kan worden voorzien van een overkapping, want dan zou de baan het gehele jaar door gebruikt kunnen worden.

De brief met vragen van GroenLinks

Wij lazen over de verkenningen om het wielercentrum uit te breiden met een tweede laag en om de kombaan te overkappen. Dit voornemen van de betreffende sportverenigingen begrijpen wij volledig in hun streven de accommodatie te optimaliseren en het jaar rond te kunnen gebruiken.

Wat ons verbaasde, althans de nodige vragen opriep, is de wijze van (gedeeltelijke) financiering. Uw college stelt dat in de beheersovereenkomst de afspraak is gemaakt om binnen de kaders gesteld door de raad (bijdrage gemeente Assen € 275.000/jaar) een bedrag van € 112.500 ter beschikking te stellen aan de beheersstichting voor dit doel. Het bedrag wordt op een geblokkeerde rekening gestort en kan alleen met instemming van de gemeente gebruikt worden voor genoemde (uitbreidings)doelen.

Deze constructie vraagt wat de fractie van GroenLinks betreft om enige uitleg c.q. verduidelijking in relatie tot het raadsbesluit van 19 mei 2011, waarbij de raad van Assen het krediet van € 2.766.000,– ter beschikkingheeft gesteld voor de bouw van het wielercentrum. In het betreffende raadsvoorstel is te lezen dat de jaarlijkse kapitaallast van dit krediet een bedrag van € 275.000,– bedraagt. (Het kader van de raad waaraan door u gerefereerd wordt)

In de aan de besluitvormende raad voorafgaande opinierende raadsvergadering op 6 mei 2011 heeft de toenmalige wethouder Kuin het volgende toegezegd aan de raad: “Als blijkt dat de bouw goedkoper kan door een voordeliger aanbesteding, wordt het geld teruggestort en worden de jaarlasten voor de gemeente lager” .

En verder: “Het ter beschikking gestelde krediet is absoluut taakstellend voor de realisering van het wielercentrum, er is geen dubbeltje meer beschikbaar; de uitvoering zal sober zijn”

Het bovenstaande is voor de fractie van GroenLinks aanleiding voor de volgende vragen:

  1. Wordt het bedrag van € 112.500,– jaarlijks ter beschikking gesteld of is dit eenmalig ?
  2. Als de kapitaallasten van het krediet € 275.000,–/jaar bedragen, waar wordt dan de ruimte vandaan gehaald om (jaarlijks?) een bedrag van € 112.500,– hieruit te reserveren ?
  3. Werkt het college via een constructie nu alsnog financieel mee aan de overkapping van de kombaan, dit in flagrante tegenstelling tot de uitspraken c.q toezeggingen gedaan door de toenmalige wethouder ?
  4. Past deze handelswijze inderdaad binnen de door de raad gestelde kaders ?
  5. Is er sprake geweest van een aanbestedingsvoordeel ?

Fractie GroenLinks Assen

Laura Punt, raadslid en Hans Marskamp, plv-raadslid.