GroenLinks wil verspreiding reclamefolders anders invullen

DELEN

Assen – GroenLinks dient op 8 maart tijdens de raadsvergadering een motie in waarin het college wordt gevraagd om een opt-insysteem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk en te realiseren in Assen.

Ongevraagde verspilling
Voor ongeadresseerd huis-aan-huisdrukwerk geldt nu een opt-outsysteem. Dit wil zeggen dat iedereen automatisch folders en bladen in de brievenbus krijgt, behalve als er op de brievenbus met een NEE-NEE- of NEE-JA-sticker staat aangegeven dat de bewoner hier niet van gediend is.

Volgens Milieu Centraal ontvangen huishoudens zonder brievenbusstickers gemiddeld 33 ongevraagde folders per week in hun brievenbus. Dat staat gelijk aan 34 kilo reclamedrukwerk per jaar. Daarbij gaat in drie op de tien huishoudens ook nog eens alles ongelezen bij het afval. 30% van dit ongevraagde drukwerk wordt dus regelrecht bij het afval gedaan. Dat zijn vele kilo’s reclamefolders aan pure verspilling per jaar.

De verspreiding van zoveel reclamefolders leidt tot onnodig afval van papier en plastic en is een verspilling van energie voor productie en transport. GroenLinks Assen vindt deze gang van zaken niet passen bij de uitgangspunten van de duurzame, stad die Assen wil zijn.

Duurzame keuzes stimuleren
In het huidige opt-outsysteem is het ontvangen van ongeadresseerd drukwerk het uitgangspunt. Assenaren die de folders of bladen niet nuttig of niet milieuvriendelijk vinden zijn genoodzaakt om op verschillende momenten in actie te komen. Zij moeten aan de slag met een sticker die wordt gefinancierd door de gemeenschap en met een klachtenmeldpunt als zij onverhoopt toch reclame of nieuws krijgen. Met andere woorden: van de milieuvriendelijke consument wordt moeite verwacht.

De gemeente wil juist duurzame keuzes stimuleren. Daarom is het belangrijk dat beleid zoveel mogelijk barrières wegneemt om als Assenaar deze keuzes te maken. De modernisering waartoe de motie oproept, sluit tevens aan bij de regeling die reeds geldt voor online commerciële mailings.

Het Opt-in-systeem
Een opt-in-systeem voor reclamedrukwerk sluit aan bij de ambities van GroenLinks voor verduurzaming van de stad. Het draagt bij aan een slimmere manier van omgaan met grondstoffen. Met een opt-in-systeem voor ongeadresseerd drukwerk zal de hoeveelheid drukwerk dat wordt verspreid afnemen. Daarbij verminderen we het aantal kilometers dat voertuigen moeten afleggen in het logistieke proces van de productie en verspreiding van het drukwerk.

GroenLinks zou graag zien dat het uitgangspunt wordt dat het in beginsel niet is toegestaan om ongeadresseerd drukwerk te verspreiden in de gemeente Assen. Bij adressen zonder sticker mogen dan geen reclamefolders worden bezorgd. Er zullen echter Assenaren zijn die het juist erg op prijs stellen om het drukwerk te ontvangen. Van deze bewoners wordt dan verwacht dat zij een sticker op hun brievenbus aanbrengen met bijvoorbeeld de tekst JA/JA of JA/NEE.
 De gemeente zou – net als nu – de verspreiding van deze stickers kunnen faciliteren.

Juridische achtergrond
Voor de uitvoering van dit voorstel ziet GroenLinks mogelijkheden in de Algemene Plaatselijke Verordening.
Het door GroenLinks gewenste opt-in-systeem is per 1 januari 2018 ingevoerd in de gemeente Amsterdam en getoetst door de rechter na een aangespannen rechtszaak door de reclamebranche. Er loopt nog een hoger beroepszaak maar niettemin is het systeem in werking getreden.