Groningen Airport Eelde niet in financiële problemen

DELEN
ASSEN – De afgelopen week is in berichten in de media gesuggereerd dat er sprake is van grote financiële problemen bij Groningen Airport Eelde en dat er zelfs een faillissement zou dreigen. De luchthaven laat hierbij weten dat er absoluut geen sprake is van een dergelijke situatie.

De door RTV Noord geïnitieerde berichtgeving is onjuist en volgt niet uit de feiten. Uit de geciteerde bronnen kunnen dergelijke verstrekkende conclusies niet worden getrokken. RTV Noord heeft inmiddels een rectificatie op hun website geplaatst. Lees hier de rectificatie.

Net als 70% van alle luchthavens ter wereld kent ook de exploitatie van Groningen Airport Eelde een jaarlijks financieel tekort. Als openbare infrastructurele voorziening is Groningen Airport Eelde 365 dagen per jaar open van 06.30 tot 23.00. Het verkeersaanbod over het gehele jaar is echter nog onvoldoende om daarin rendabel te kunnen zijn. De strategie van de luchthaven is gericht op groei van met name het passagiersvervoer. In 2013 heeft de luchthaven een strategisch plan gepresenteerd. Dit plan laat zien dat de luchthaven in 2020 een positief bedrijfsresultaat kan bereiken, wanneer vanaf 2016 nieuwe lijndiensten kunnen worden geacquireerd. Door recente marktontwikkelingen (o.a. de discussie over de bekostiging van de luchtverkeersleiding) dreigt de luchthaven geconfronteerd te worden met hogere kosten dan gepland en kan daarmee het bereiken van een positief bedrijfsresultaat langer duren dan oorspronkelijk gesteld.

Aan de uitvoering van het strategisch plan wordt intussen volop gewerkt: in 2015 werd een record aantal passagiers bereikt. Op dit moment is er echter nog een tekort op de exploitatie en nog geen zekerheid over nieuwe verbindingen. De luchthaven staat financieel op eigen benen en betaalt de jaarlijkse tekorten op de exploitatie nu nog zelf. Daardoor nemen de reserves van de luchthaven af. Als de inkomsten uit exploitatie niet toenemen dan kunnen de reserves eind 2017 een door de Raad van Commissarissen vastgestelde ondergrens bereiken. Dat betekent echter niet dat de luchthaven haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen of dat, zoals in de media is gesuggereerd, dan “de kas leeg” is. Ook dan beschikt de luchthaven namelijk nog steeds over ruime reserves. Vanuit dat perspectief willen de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde, twee provincies en drie gemeenten, verschillende scenario’s uitwerken en het belang van de luchthaven voor de noordelijke economie onderzoeken, om gefundeerd voor de zomer een besluit te kunnen nemen over de financiering van de regionale luchthaven.

Groningen Airport Eelde grote maatschappelijke betekenis

De provincies en gemeenten onderschrijven de grote maatschappelijke betekenis voor het Noorden van Nederland vanuit de bijdrage die de luchthaven levert aan de internationale bereikbaarheid van Noord-Nederland en het noordelijk vestigingsklimaat.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen