Groot onderhoud op Europaweg West met omleiding en tijdelijke busroutes

DELEN

Assen – Tussen 7 mei en 28 juni vindt er groot onderhoud plaats op de Europaweg West. De weg krijgt nieuw asfalt en de kruising met de Rijnstraat wordt vernieuwd. Het werk wordt in fasen aangepakt en per fase krijgt het autoverkeer te maken met omleidingen.

Gewijzigde route bus
Ook het busvervoer krijgt te maken met hinder. De buslijnen Cityline 7 en Qbuzz 83, 114, 115, 309 rijden in deze periode via een gewijzigde route. De tijden en tijdelijke haltes komen op www.9292.nl te staan. Met de busvervoerders zijn afspraken gemaakt over het informeren van de reizigers.

Omleidingen
Afhankelijk van de rijrichting wordt het autoverkeer omgeleid via de A28, Maria in Campislaan en de Vaart ZZ. Alle omleidingen worden met gele borden aangegeven.

Werkvolgorde
Wegenbouwbedrijf Schagen BV voert het werk in fasen uit. Begonnen wordt met het wegdeel Balkenweg – Maria Montessoriweg. Daarna volgen de kruising met de Maria Montessoriweg, het wegdeel Maria Montessoriweg – Maria in Campislaan, de kruising met Maria in Campislaan en het wegdeel Maria in Campislaan tot aan de rotonde Ter Aard.

Vernieuwing kruising Rijnstraat
Een groot onderdeel van het werk is de vernieuwing van de kruising bij de Rijnstraat, bij de toegangen naar de Lariks en Pittelo. De kruising wordt veiliger gemaakt voor overstekende voetgangers en fietsers en er komt een nieuwe verkeersregelinstallatie. De plannen zijn vorig jaar besproken met buurtbewoners en de omliggende scholen.

Kaartje stremming Europaweg West, bussen per fase

Kaartje stremming Europaweg West, autoverkeer per fase