Grootste 6de-eeuwse muntschat van Nederland onthuld

DELEN

Grootste 6de-eeuwse muntschat van Nederland onthuld

In het Drents Museum te Assen is donderdagmiddag de grootste 6de-eeuwse muntschat ooit gevonden in Nederlandse bodem onthuld.

Het betreft zevenenveertig gouden munten uit de Vroege Middeleeuwen die door twee metaaldetector amateurs uit Roden (Peter Warners en Niels Harbrink) ergens in Drenthe zijn gevonden. De vindplaats is echter niet prijs gegeven en blijft geheim voor verder onderzoek. Hoeveel de munten waard zijn, is ook niet bekend gemaakt. De opbrengst van de verkoop aan het museum  gaat naar de vinders en de eigenaar van de grond. De nieuwe aanwinst is mede verworven dankzij de BankGiro Loterij.

Onderzoek

Onderzoek bij de Nederlandse Bank heeft uitgewezen dat het in gewicht gaat om de grootste muntschat ooit van de 6de eeuw die in Nederland gevonden is. De 47 gouden munten zijn zogeheten ‘solidi’ en hebben elk een gewicht van meer dan 4 gram. De jongste munt is geslagen na 541. Over de context en de reden waarom de munten werden begraven is nog niets bekend. Gezien de grote waarde zijn ze waarschijnlijk in het bezit geweest van iemand die tot de regionale elite behoorde.

Macht en elite

In 1955 werd voor de laatste keer een goudschat in Drentse bodem gevonden. “Het is een zeldzame vondst, met bijzondere betekenis voor Drenthe, zegt gedeputeerde cultuur Rein Munniksma. “Ongetwijfeld gaat de schat een rol spelen in landelijke en misschien wel internationale discussies over macht en elites in het verleden. Zo wordt de plaats van Drenthe in de vroege middeleeuwse wereld opnieuw belicht. Dat zal mooie en nieuwe verhalen opleveren voor de regio”.

Samenstelling divers

De ontdekte gouden muntschat is divers van samenstelling. De schat bestaat uit Laat-Romeinse, Byzantijnse, Ostrogothische en Merovingische/Frankische munten, geslagen in onder meer Constantinopel, Rome, Ravenna en Laon (Noord-Frankrijk). Uniek is dat een van  de Frankische munten de buste toont van de Merovingische koning Theodebert (534-548). Het nu gevonden exemplaar is, voor zover bekend, de eerste munt van deze koning die op Nederlandse bodem is gevonden.

Het merendeel van de munten, 38 stuks, is Byzantijns. Op de voorzijde hebben de meeste een beeltenis van de Byzantijnse keizer Justinianus (527-565). Losse Byzantijnse munten zijn wel vaker gevonden in Noord-Nederland, maar complete muntschatten zijn een zeldzaamheid.

Directeur Annebelle Birnie van het Drents Museum “Wij zijn enorm blij met de nieuwe aanwinst. Het is een geweldige aanvulling en van grote betekenis voor onze archeologische collectie. Naast de goudschat van Beilen uit de 5de eeuw en de muntschat van Nietap uit de 7de eeuw hebben we nu ook een topstuk uit de 6de eeuw, een periode waarover relatief weinig bekend is. Juist deze aanwinst in combinatie met nader onderzoek kan ons nieuwe inzichten verschaffen over deze periode  van de Vroege Middeleeuwen.

Voor ‘Drenten’ gratis te bewonderen

De muntschat is van groot nationaal belang en is vanaf 20 juni te zien in het Drents Museum. Daar de vondst zo belangrijk is en in Drentse grond is gevonden, nodigde museum directeur Annabelle Birnie na afloop van de onthulling alle Drenten vanaf 1 juli uit om gratis naar het museum te komen en de schat te aanschouwen. Hiervoor kunt u binnenkort vanaf de website van het museum kaarten downloaden.

Foto(s) © Nieuws in Assen