Grote verschillen tegemoetkomingen chronisch zieken en gehandicapten

DELEN
ASSEN – De gemeentelijke tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten verschillen sterk per gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) onder alle 393 gemeenten.

De verschillen in de bijdragen van gemeenten kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar. Ook binnen de provincie Drenthe verschillen de gemeentelijke bijdragen sterk.

Grote verschillen per gemeente

Sinds 1 januari 2015 compenseren gemeenten voor het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (Cer). Na het afschaffen van deze regelingen hebben gemeenten beleidsvrijheid gekregen om chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen. Het gevolg hiervan is echter dat tussen gemeenten grote verschillen zijn ontstaan in het gemeentelijk minimabeleid.

Gemeentelijke bijdrage

Het merendeel van de gemeenten heeft ervoor gekozen de financiële compensatie voor het wegvallen van de Wtcg en Cer te verwerken in een collectieve zorgverzekering voor minima. Een aantal gemeenten geeft hierbij een bijdrage voor de zorgpremie, terwijl andere gemeenten hebben besloten niet mee te betalen aan de premie. In dat laatste geval moeten minima de gehele zorgpremie zelf betalen.

Honderden euro’s verschil

De verschillen in de bijdragen van gemeenten kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar. Minima uit de gemeente Midden-Drenthe betalen op jaarbasis bijvoorbeeld ruim 225 euro meer dan minima uit de gemeente Emmen voor exact dezelfde zorgverzekering. Beide gemeenten betalen maandelijks per verzekerde een premiebijdrage. Naast de premiebijdrage betalen de gemeenten aan chronisch zieken en gehandicapten jaarlijks een tegemoetkoming voor hoge ziektekosten. In Emmen ligt dit bedrag op maximaal 325 euro per jaar, terwijl chronisch zieken en gehandicapten in Midden-Drenthe maximaal 100 euro per jaar kunnen ontvangen.

Inkomensgrens verschilt per gemeente

Een ander knelpunt is het verschil in de inkomensgrens die gemeenten hanteren. Zo biedt een aantal Drentse gemeenten de polis aan voor minima met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm, terwijl minima in andere gemeenten alleen een collectieve zorgverzekering kunnen aanvragen indien zij minder verdienen dan 110 procent van de bijstandsnorm.

De resultaten van het onderzoek, inclusief de gegevens per gemeente, zijn gepubliceerd op de website van het Zorgverzekering Informatie Centrum.