Handtekening maakt het verschil in een mensenleven

DELEN

ASSEN – Gisteren zette Darlington Isaacs een handtekening onder het arbeidscontract dat hem werd aangeboden door Cap Gemini. Echter, de belangrijkste handtekening om daadwerkelijk aan het werk te kunnen ontbreekt. Dat is de handtekening onder een verblijfsvergunning.

Darlington (29) verblijft, net als zijn jongere broer Prosper (27), al ruim 15 jaar in Nederland. Als kinderen van 11 en 14 jaar werden ze op een bootje gezet omdat er in hun geboorteland Sierra Leone een burgeroorlog heerste. Ze hebben in Nederland voortgezet onderwijs gevolgd en zijn daarna gaan studeren in Groningen. De Nederlandse taal beheersen ze uitstekend en met de politie zijn ze nog nooit in aanraking geweest. Behalve dan met de vreemdelingenpolitie. De broers moeten zich namelijk iedere dinsdag tussen 8:00-8.30 uur melden bij het politiebureau in Assen. Daar wordt een stempel gezet in het bekende groene boekje. Na 15 jaar is er nog steeds geen verblijfsvergunning toegekend.

Luc Rengers zet zich al bijna tien jaar in voor de broers. Sinds augustus staat er tevens iedere dinsdag een groep sympathisanten bij het politiebureau om de broers te steunen. Het stempelen is een hel voor Darlington en Prosper. Ze leven van dinsdag naar dinsdag en kunnen geen normaal leven opbouwen. Dat besef kwam al in hun studieperiode. Een excursie van school naar het buitenland was niet mogelijk omdat ze geen identiteitskaart hebben. Het halen van een rijbewijs is geen optie, want het identiteitsbewijs ontbreekt. Zelfs het eenvoudig bestellen van een pakketje via internet is niet mogelijk, omdat je je bij het afhalen moet legitimeren. Zomaar wat voorbeelden hoe de broers worden beperkt in hun dagelijkse leven.

In januari 2016 viel in het nieuws te lezen dat commissaris van de Koning Jacques Tichelaar en burgemeester Marco Out achter de schermen bezig zijn met de zaak Isaacs. Recent reisde Marco Out nog naar Brussel en Den Haag. Tot op de dag van vandaag heeft dat echter nog niet kunnen leiden tot een verblijfsvergunning. Een groep sympathisanten, die iedere dinsdag aanwezig is bij het stempelen, heeft op 27 september jl. zelf ook een bezoek gebracht aan Den Haag. De beide broers waren hierbij aanwezig. Vijf kamerleden (Agnes Mulder, Attje Kuiken, Joël Voordewind, Linda Voortman, Sharon Gesthuizen) hebben die dag vele handtekeningen ontvangen.

Ze zijn toegesproken door onder andere Kiza Magendane met de woorden: “Kijk alsjeblieft naar die 13.000 mensen in Assen die hebben gezegd: Deze jongens willen wij in de gemeenschap behouden. Kijk alsjeblieft naar de mensen die zeggen: Wees eens een beetje humaan, niet vanuit medelijden maar vanuit medeleven. Dat is een boodschap die ik wil mededelen vanuit mijzelf als nieuwkomer, die zijn weg heeft gevonden in Nederland en een veilig dak boven zijn hoofd heeft. Het enige verschil is dat ik wel een digiD nummer heb en deze twee broers niet. En ik denk dat je in politiek zit om het verschil te maken en kijk alsjeblieft naar deze situatie“.

Er werd smekend aandacht gevraagd voor de onhoudbare situatie van de broers. Darlington:”Alsjeblieft, kijk niet steeds naar de documenten, kijk naar de mensen. Wij gaan hier kapot aan, wij gaan hier stuk aan, wij hebben jullie hulp nodig. Het heeft ons bijna helemaal kapot gemaakt, totdat wij deze mensen in ons leven kregen en die ons een stem hebben gegeven en daarom staan wij hier nu zo sterk. Zoek alsjeblieft een oplossing voor ons“. En daarna vertrok men naar de IND om ook daar handtekeningen en een brief te overhandigen. Tenslotte werd een bezoek gebracht aan Paleis Noordeinde in de hoop de Koning te bereiken.

Nu ruim twee maanden later is er nog steeds het wekelijkse stempelmoment, de verblijfsvergunning is (nog) niet toegekend en van de IND heeft men (nog) niets gehoord. Ondanks de kou vanochtend (-6) waren er toch weer een dertigtal mensen aanwezig om de broers te steunen bij het stempelmoment. Daar werd dus bekend gemaakt dat Darlington inmiddels zijn arbeidscontract met Cap Gemini heeft getekend en kan gaan werken míts er ook een handtekening onder de verblijfsvergunning wordt gezet. Een handtekening die het verschil maakt in het leven van beide broers. Ook voor Prosper wordt het nodige werk verzet voor een arbeidscontract, zodat ook hij zijn leven kan beginnen.

Door de bevolking zijn de broers al in hun hart gesloten. Nu is de IND aan zet door het zetten van een handtekening onder hun verblijfsvergunning. Het jaar is bijna ten einde, laat er dan ook een einde komen aan de onzekerheid voor Darlington en Prosper.

Tekst en foto’s: M. Babtist