Heersers van het Regenwoud in Drenthe

DELEN
ASSEN – Van 28 februari t/m 4 september kan men in het Drents Museum de tentoonstelling “Maya’s Heersers van het Regenwoud” bezichtigen. Vanochtend was de perspreview.

Men verwacht dat er zeker 75.000 bezoekers naar deze tentoonstelling zullen komen. Men houdt zelfs rekening met 100.000 mensen.

De Maya’s is één van de drie grote culturen, naast de Inca’s in Peru en de Azteken in Mexico. De Maya’s onderscheiden zich van de Inca’s en Azteken omdat het de enige cultuur is met een volle…dig ontwikkeld schrift. De Maya’s hebben een groot hiërogliefenschrift, met wel 800 tekens.

Via de tentoonstelling wordt een kijkje gegeven in de wereld van de Maya’s. “Het begint met het tropisch regenwoud, dat eigenlijk het zicht op de tentoonstelling ontneemt. Op die manier wordt er een verhaal verteld”, zegt Peter Schonewille (tentoonstellingscoördinator), “en doe je je eigen opgraving”.

Het is de grootste Maya-tentoonstelling in Europa. Sommige objecten zijn zelfs nog nooit in Europa te zien geweest. Via 13 grote transportkosten kwamen de 220 objecten (variërend van enkele grammen tot 800 kg) naar Assen, samen met vier koeriers die vanochtend ook aanwezig waren. Ongeveer 90% van de objecten komt uit Guatamala, de rest komt uit andere landen.

In de Maya-steden staat de koning centraal en hij fungeert als een intermediair tussen de goden en de onderwereld. De god die het meeste met het koningschap is verbonden is de maisgod. Vandaar dat een Mayakoning vaak wordt afgebeeld als een maisgod met zijn hoofd in de vorm van een maiskolf. Vanwege de cyclus van het mais (zaaien-groeien-oogsten-wedergeboorte) zal de kleur geel ook als een rode draad door de tentoonstelling lopen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van dag- en nachtlicht. De Maya’s waren er bovendien van overtuigd dat de goden de mensen van mais hadden gemaakt.

Een tentoonstelling die zeker de moeite waard is om te bezoeken.

Foto(s) – Tekst © M. Babtist – Spiegelgrafie


2Divorce Assen


Bowlen in Assen