Herdenking 40 jaar De Punt; “Een toekomst in vrijheid”

DELEN

Assen – Zondag 11 juni 2017 herdenkt de Molukse gemeenschap dat 40 jaar geleden zes van de negen Molukse actievoerders bij de bestorming van de trein bij de Punt door mariniers om het leven zijn gebracht; 11 juni 1977 – 11 juni 2017

Om 14:30 uur geeft de RMS regering in de Molukse stichting Molo Oekoe te Bovensmilde een persconferentie en zal diverse politieke statements maken. Daarin wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen rondom de rechtszaak van de nabestaanden van de gedode actievoerders tegen de Staat der Nederlanden. Ondanks het buitensporig gewelddadig optreden van de overheid en ondanks alle pogingen het Molukse streven naar Zelfbeschikking de kop in te drukken stelt de RMS regering vast dat dit vrijheidsstreven nog niets aan kracht en overtuiging heeft ingeboet.

Bij het monument van de zes gedode actievoerders op de begraafplaats de Boskamp in Assen wappert op 11 juni de Zuidmolukse vlag van zes uur in de ochtend tot zes uur ’s avonds. Bij de herdenking op de Boskamp wordt een bijdrage geleverd door een veertigtal geüniformeerde jongeren van de Marcheergroep Vught en Tilburg.

De belangstelling uit de Molukse gemeenschap om de herdenking bij te wonen is groot. Meerdere Molukse wijken hebben aangekondigd met bussen te komen. Het organiserende Regionaal Comité heeft ongeveer 80 vrijwilligers ingezet om de herdenking in goede banen te leiden. De afgelopen jaren was al sprake van een toename van het aantal bezoekers van de herdenking. Dit heeft te maken met het verschijnen van het onderzoeksrapport van journalist Jan Beckers. In zijn rapport wordt door deskundigen een interpretatie gegeven van de autopsierapporten van de gedode actievoerders. Deze leiden tot de conclusie dat Hansina Uktolseja en Max Papilaja na de bestorming van de trein van dichtbij zijn gedood terwijl zij zich als gevolg van hun verwondingen, toegebracht door geweervuur van buiten de trein, niet meer konden verweren.

Nabestaanden van de gedode Molukse actievoerders hebben daarom de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld voor het moedwillig doden van hun naasten. Op 4 november 2016 vond de zitting plaats in de Rechtbank Den Haag. Op 1 februari 2017 was het tussenvonnis. De Rechtbank wilde eerst meer informatie en feiten om tot een definitieve uitspraak te komen. De Rechtbank gaf aan de betrokken mariniers als getuigen op te roepen. De Nederlandse Staat heeft nog geprobeerd dit tegen te houden door in hoger beroep te gaan, maar dat werd door de Rechtbank afgewezen. Inmiddels zijn de geluidsbanden vrijgegeven. Volgens Liesbeth Zegveld, advocaat van de nabestaanden, bevestigen deze banden dat nog levende actievoerders werden geëxecuteerd.

Zie ook eerdere items:
* Molukse Onafhankelijkheidsdag
* Interview Max Papilaja