Herdenking Franse parachutisten met leerlingen Nassaucollege Penta

DELEN

Assen – Vanochtend was de jaarlijkse herdenking bij het monument van de Franse parachutisten. Het monument werd in 1985 opgericht om 33 gesneuvelde militairen te herdenken.

Het dr. Nassaucollege, afdeling Penta, heeft het monument geadopteerd en leerlingen van deze school waren vanochtend aanwezig om de bijeenkomst te leiden. Burgemeester Marco Out kreeg als eerste het woord:

“Vandaag zijn wij bij elkaar om stil te staan bij het feit dat 72 jaar geleden, in 1945, 33 moedige Franse soldaten hun leven gaven voor onze vrijheid. Een groter offer als soldaat, een groter offer als mens, kun je niet brengen. Een speciaal woord van welkom aan onze twee Franse vrienden, die daar bij geweest zijn en die meevochten tijdens de operatie Amherst, en hier vandaag voor een deel opnieuw aanwezig zijn. Het is heel fijn om u weer opnieuw hier te zien”.

Er was ook een woord van welkom voor de nabestaanden van de militairen die in de aprildagen hun leven lieten op de Drentse bodem. “We stellen het zeer op prijs dat u deze herdenking bijwoont. Een herdenking die veel herinneringen en verdriet bij u zal oproepen, want u verloor 33 kameraden, dierbaren, om u heen”. Marco Out betuigt zijn grootste respect voor de moed en vastberadenheid van de militairen en stelt dat men dit nooit en te nimmer zal vergeten.

“Het doel van operatie Amherst was, om de geallieerde hoofdmacht in staat te stellen het noorden van het land te bevrijden van de Duitse bezetters en de weg vrij te maken voor o.a. de Canadese troepen die richting Groningen wilden trekken”, aldus de burgemeester. “Moedige Franse soldaten stelden bewust hun leven in de waagschaal om ons, inwoners van Assen, inwoners van Drenthe, de hele omgeving, hun leven in vrijheid te garanderen. Vandaag herdenken wij de jongemannen die niet naar hun geliefden in Frankrijk hebben kunnen terugkeren”.

De burgemeester besluit zijn toespraak met een woord van dank richting de leerlingen van het dr. Nassaucollege, die ieder jaar weer opnieuw deze herdenking organiseren. Volgens de burgemeester is dit een hele goede manier om de jeugd betrokken te houden bij de verschrikkelijke ontwikkelingen van de Tweede Wereldoorlog. De sleutelwoorden voor vrijheid en democratie zijn Respect en Tolerantie, aldus Marco Out.

De directeur van het dr. Nassaucollege, Menno den Hollander, kreeg vervolgens het woord en hij vertelde dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

“Het is weliswaar heel lang geleden dat we oorlog hadden en dat dat tegelijkertijd ook het gevaar is. Want als het heel lang geleden is, zijn er nog maar heel weinigen die weten dat het ooit was, maar die ook weten wat het is om te verliezen. Daarom is het goed dit te gedenken en daarom is het ook heel goed juist als school, als Penta, te gedenken, zodat jullie je ook realiseren dat deze mensen, toen ze ongeveer 20 waren, daar ergens uit een vliegtuig sprongen om iets te doen voor wat wij nu hier hebben als vrijheid. En dat klinkt ver weg, maar dat is helemaal niet ver weg, want de mannen zitten hier.

En voor ons is het heel belangrijk, als wij een bijdrage willen leveren in het opvoeden van leerlingen, dat wij ook laten zien dat het Hier en Nu is. Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat ook alles met respect te maken heeft. Dan hoef je alleen maar even naar het nieuws te kijken, of alleen maar even op school rond te kijken, gaan wij respectvol met elkaar om. Dat is de basis waarop wij uiteindelijk de vrijheid kunnen behouden en dan uiteindelijk weten dat we iets heel kostbaars te verdedigen hebben”.

Volgens de directeur is het feit dat de leerlingen het monument onderhouden een prachtige aanleiding om er elke keer weer even bij stil te staan.

Onder de aanwezigen de heren Marc Loi en Maurice le Noury, beiden 95 jaar, en destijds twee van de vele parachutisten die betrokken waren bij operatie Amherst. Een familielid vertelde dat ze 1400 kilometer hadden gereden om naar Assen te komen. Men had nog bepaalde herdenkingen willen schrappen, vanwege de kwetsbare gezondheid van de heren. Daar was volgens de heren echter geen sprake van; “Volgende week rusten wij wel uit”.

De heer Brink van de Stichting Herdenking Landing Franse Parachutisten 1945 te Assen sprak de wens uit dat de fijne samenwerking met de school en de leerlingen nog lang zal duren, zodat de Franse parachutisten niet vergeten zullen worden.

Na de diverse toespraken en twee minuten stilte werden er kransen gelegd bij het monument. Leerlingen van het dr. Nassaucollege reikten de kransen aan. Burgemeester Marco Out legde de eerste krans namens de gemeente Assen. Ook de twee oud-parachutisten legden een krans en brachten een groet aan hun overleden kameraden.

Een speciaal dankwoord was er voor de leerlingen:
“In de Franse steden was Nederland een land van tulpen en van molens. Een landschap zoals op ansichtkaarten. Hun toekomst is anders verlopen. Ze hebben kennis gemaakt met jullie land onder een kogelregen. Zij hebben hun leven gegeven zodat een ieder van ons hier in vrijheid kan leven”. Door jullie inzet voor dit monument weten wij in Frankrijk, zelfs als wij hier niet elk jaar naartoe kunnen komen, wij op jullie kunnen rekenen, om onze para’s te eren zodat ze nooit vergeten zullen worden. Wij zijn trots op jullie zoals jullie docenten dit ook moeten zijn. Maar vooral, wees trots op jezelf voor wat jullie hier doen. Bedankt allemaal”.

Foto’s en tekst: M. Babtist