Herenboeren Assen weer stap dichterbij Herenboerderij

DELEN

Assen – Op 13 maart jl. heeft de Stichting Herenboeren Assen weer een belangrijke stap gezet in het traject naar het realiseren van een Herenboerderij in Assen. Op die dag is namelijk de officiële samenwerkingsovereenkomst met Herenboeren Nederland getekend.

Met het tekenen van deze overeenkomst krijgen de goede intenties van zowel de lokale stichting als Herenboeren Nederland een formeel karakter. In de gesloten samenwerkingsovereenkomst staat onder meer dat de stichting het concept van Herenboeren onderschrijft. Alle kennis die lokaal wordt opgedaan, is ook beschikbaar voor Herenboeren Nederland. Maar omgekeerd geldt dat ook dat alle relevante kennis die landelijk beschikbaar is, ter beschikking wordt gesteld aan de lokale initiatiefnemers in Assen. Daarmee kunnen Herenboeren Assen gebruik maken van de grote hoeveelheid kennis en informatie die er landelijk al is.

De ondertekening had een feestelijk tintje en namens Herenboeren Nederland was de heer Henk Vroom speciaal afgereisd naar Assen om de overeenkomst te ondertekenen. Namen de Herenboeren Assen tekende het bestuur van de stichting in aanwezigheid van bijna de gehele kartrekkersgroep.

Ondertussen gaat Herenboeren Assen gestaag verder en worden op dit moment fondsen geworven voor de publiciteit en verspreiding van het Herenboerenconcept. Ook worden de eerste verkennende gesprekken gevoerd over mogelijke locaties voor de Herenboerderij in de directe omgeving van Assen.
De teller wat betreft het aantal mensen dat de intentie heeft om straks daadwerkelijk deel te nemen staat al op 45 gezinnen. Bij 150 deelnemers kan daadwerkelijk gestart worden met de Herenboerderij.

Meer informatie is te vinden op www.assen.herenboeren.nl