Hulp bij het aanvragen van huishoudelijke hulp

DELEN

ASSEN – De komende weken gaan zorgaanbieders hun cliënten in Assen vragen of ze na 1 mei ook gebruik willen maken van betaald schoonmaakwerk. Vanaf die datum stopt namelijk voor veel inwoners de schoonmaakhulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Alle inwoners die gebruik maakten van betaald schoonmaakwerk vanuit de Wmo kregen eind vorig jaar een brief van de gemeente. Hierin schreef de gemeente dat deze hulp vanuit de Wmo stopt en dat inwoners zelf hun schoonmaakwerk moeten regelen. Dat kan via mensen in hun omgeving of een betaalde schoonmaakhulp. Hiervoor krijgen zij een financiële tegemoetkoming. De gemeente Assen heeft zorgaanbieders gevraagd de wensen van de groep inwoners in kaart te brengen. Schoonmaakhulpen gaat de komende weken met een formulier op pad zodat cliënten hun wens kunnen aangeven en of ze voor financiële tegemoetkoming in aanmerking willen komen.

Bijzondere bijstand of Huishoud Toeslag huishoudelijke hulp

Inwoners met een laag inkomen kunnen bijzondere bijstand aanvragen voor huishoudelijke hulp. Andere inwoners kunnen gebruik maken van de zogeheten Huishoud Toeslag. Hiermee verlaagt de gemeente de tarieven voor het schoonmaakwerk met  € 10,- per uur. Deze regeling geldt tot 1 januari 2016.