Illegaal dumpen van afval parkeerplaats A28

Illegaal afval dumpen is een omvangrijke bron van vervuiling die iedereen stoort

DELEN
Illegaal dumpen van afval parkeerplaats A28
ASSEN – Het komt regelmatig voor dat er in de gemeente Assen illegaal afval wordt gedumpt.

Het gaat daarbij onder meer om het storten van bouwafval op bouwterreinen, het dumpen van huishoudelijk afval in plantsoenen of in prullenbakken, groenafval in sloten en plantsoenen en gemaaid gras in bermen.

Tweet dumpen afvalIllegaal afval dumpen is een omvangrijke bron van vervuiling die iedereen stoort om van de woon-, werk- en leefomgeving te genieten. Vanmiddag werden er nog twee huisvuilzakken gedumpt op een parkeerplaats van een benzinestation langs de A28 ter hoogte van de wijk Peelo.

Het opruimen van al dit illegaal gestort afval? Daar draait veelal Rijkswaterstaat of de gemeente en haar inwoners op voor de kosten.

Illegaal storten van afval is een overtreding

Het illegaal storten van afval is een overtreding van artikel 13 van de Wet Bodembescherming en artikel 10.2 van de Wet Milieubeheer. U kunt hiervoor dus een proces-verbaal krijgen.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen