In gesprek over nieuwe aanpak cultuur

DELEN
ASSEN – De komende maanden wil de gemeente met Assenaren en betrokkenen in gesprek om een nieuwe aanpak voor cultuur te ontwikkelen.

Cultureel Hart Assen

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de culturele partners die actief zijn in het Cultureel Hart. De nieuwe aanpak voor cultuur heeft als werktitel ‘Kleuren buiten de lijnen’. Daarmee daagt de gemeente iedereen uit om buiten de kaders te denken en actief op zoek te gaan naar mogelijkheden voor innovatie.

Als aanzet voor het gesprek over de aanpak cultuur noemt de gemeente drie pijlers. Dat zijn de waarde van cultuur voor economie en binnenstad, cultuureducatie en cultuurparticipatie. Het is vervolgens aan ondernemers, instellingen en inwoners om daar vorm aan te geven. Ook kan uit de gesprekken naar voren komen dat aan de aanpak cultuur een nieuwe pijler wordt toegevoegd.

De gesprekken met inwoners en culturele partners wil de gemeente voor een belangrijk deel combineren met culturele evenementen die de komende maanden in Assen plaatsvinden zoals het Axis festival en Into Nature. Zij kunnen daarmee behalve deelnemen aan de gesprekken ook live getuige zijn van de totstandkoming van de aanpak.

Cultuur is van toenemend belang voor de economie. Het gaat daarbij met name om toerisme en recreatie en het ontwikkelen van creatieve industrie. Het Cultureel Hart Assen biedt steeds meer kansen om de lokale economie te versterken. Met cultuureducatie wil de gemeente zo veel mogelijk kinderen en jongeren in contact brengen met cultuur. Zij zijn immers het cultuurpubliek van de toekomst. Op het vlak van participatie verwacht de gemeente dat zich diverse kansen voordoen om cultuur in te zetten om inwoners te laten meedoen een de samenleving.

Nieuwe aanpak cultuur

Onderdeel van de nieuwe aanpak is een versterking van de samenwerking tussen culturele partners. Op dit moment zijn er op dit vlak al diverse kansrijke initiatieven. De samenwerking tussen Bibliotheek Assen, Garage TDI en het ICO op gebied van digitale media is hiervan een goed voorbeeld. Maar ook de wisselwerking tussen de expositie “Window of my Eyes” en het Bluesjaar 2016 bijvoorbeeld. Door de aanpak in nauwe samenwerking met culturele partners te ontwikkelen is de verwachting dat er hierdoor nieuwe samenwerkingsrelaties ontstaan.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen