Bijzonder en indrukwekkend concert van SELA in de Jozefkerk

DELEN

Assen – Afgelopen zaterdagavond trad in de Jozefkerk de band SELA op voor 500 bezoekers. De aanwezigen waren onder de indruk van de hedendaagse Nederlandstalige godsdienstige liederen die de band op de bühne bracht. Het was een optreden, “dat smaakte naar meer,” aldus de vertrekkende bezoekers.

De leadzangeres Kinga Bán vatte de avond samen in, “God vervult niet al onze wensen, maar komt wel zijn beloften na” De gezongen liederen waren gegroepeerd rond thema’s als God, Vrede en Aanbidding. Het programma werd geopend met psalm 65, “De stilte zingt U toe o Here,” waarmee de toon voor de avond was gezet, namelijk ingetogen enthousiasme.

Foto: Henri Doornbos

De band SELA schrijft en zingt liederen voor de kerk van nu. Nederlandstalige liederen die een brug slaan tussen muziekstijlen, liedculturen en kerkelijke stromingen. Toch werden veel liederen door het publiek spontaan meegezongen, en dat onderstreept de bekendheid van de band. Het meest bijzondere was dat er na de uitvoering van een lied niet of nauwelijks werd geapplaudisseerd, hetgeen bijdroeg aan de ingetogen sfeer van de avond. Daarnaast bracht de band ook eigen bewerking van hedendaagse liederen, zoals de psalmen.

Foto: Henri Doornbos

Het was een concert met afwisselend sfeervolle, gedragen, juichende en swingende muziek, die bij de bezoekers in goede aarde viel. Reacties als, “jammer dat er niet meer mensen in de kerk konden” en “dat smaakt naar meer” en “komen ze volgend jaar weer?” waren dan ook niet van de lucht.

Foto: Henri Doornbos

Meer informatie over de band SELA: www.sela.nl

Foto’s: eigendom SELA / Henri Doornbos