Informatief bezoek Tweede Kamerleden JWF kazerne Assen

DELEN

De D66 Groeitour laat zich in heel Nederland informeren over innovatieve projecten en toekomstplannen voor economische groei. De D66 Groeitour doet op maandag 26 januari a.s. tussen 10.30 en 12.30 uur Assen aan. De Kamerleden Magda Berndsen en Pia Dijkstra leggen twee werkbezoeken af.

Johan Willem Friso Kazerne

De Tweede Kamerleden laten zich informeren over plannen om het gebruik van de JWF kazerne in Assen te verbreden. Het de bedoeling dat de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), de landelijke dienst van Dienst Justitiële Inrichtingen ( Ministerie van Veiligheid en Justitie) die het vervoer verzorgt van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen wordt gehuisvest op het kazerne terrein. Het doel is om op het kazerneterrein een veiligheidshub te creëren.

Assen zal als voorbeeldproject in Nederland worden aangemerkt waarbij aan de samenwerking tussen meerdere departementen invulling zal worden gegeven. De kazerne is Assen zou kunnen uitgroeien tot een landelijk centrum voor veiligheid voor overheidsdiensten.

SmarterVision

Dit Assens bedrijf informeert de Kamerleden over de toepassingsmogelijkheden van de door haar ontwikkelde SOS-sensor, toegepast in verzorgingscentra en bedoeld om ‘s nachts te waken over het welzijn van (dementerende) cliënten. De SOS sensor is beproefd in van Boeijen en wordt toegepast in verpleeghuis De Enk in Zuidlaren.

De beide werkbezoeken vinden plaats op de JWF kazerne aan de Balkenweg 3 in Assen.