Interzorg De Hoprank in Peize blijft

DELEN

Assen – Interzorg kiest ervoor om ook in de toekomst in Peize mensen met zorg en behandeling te ondersteunen hun eigen leven voort te zetten. Dit betekent dat zowel mensen thuis als mensen met intensieve zorgvragen op Interzorg kunnen blijven rekenen.

Het huidige gebouw is verouderd en sluit niet meer aan bij de eisen van deze tijd en de wensen van cliënten en hun naasten. Daarom heeft Interzorg het voornemen om De Hoprank te herontwikkelen, op de huidige locatie. Interzorg onderzoekt de diverse mogelijkheden.

Donderdag 6 april zijn cliënten, naasten, vrijwilligers en medewerkers geïnformeerd over de plannen. De komende tijd staat in het teken van het verder uitwerken hiervan. Dat wil Interzorg zoveel mogelijk doen in overleg met cliënten, naasten, omwonenden en andere betrokkenen. Mede op basis van hun input wordt een plan van eisen opgesteld.

Interzorg, dicht bij jezelf
Interzorg biedt verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen. Thuis met Interzorg Wijkzorg, of op één van de negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe: Anholt, De Driemaster, Hendrik Kok, De Hoprank, De Hullen, Kornoeljehof, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh en De Wijde Blik.

De zorgcentra staan middenin de Drentse samenleving, de deuren staan altijd open voor iedereen. Net als cliënten en hun familie, kunnen ook wijkbewoners gebruikmaken van de verschillende faciliteiten die op de locatie geboden worden, zoals het sfeervolle restaurant en de vele activiteiten. Lees meer over Interzorg op www.interzorg.nl.

Tekst en foto: Interzorg Noord Nederland