Interzorg en Roosdom Tijhuis tekenen intentieovereenkomst nieuwbouw De Hoprank

DELEN

Assen – Maandag 29 januari 2018 ondertekenden Astrid-Odile de Visser (raad van bestuur Interzorg Noord-Nederland) en Martin Companje (directeur Roosdom Tijhuis) een intentieovereenkomst voor het ontwikkeltraject van Interzorg De Hoprank in Peize. Het huidige gebouw in Peize is verouderd en past niet meer bij de wensen van cliënten en hun naasten. De nieuwbouw zal starten in 2019, nadat een bestemmingsplanwijziging is vastgesteld.

Astrid-Odile de Visser: “Wij kiezen heel bewust om ook in de toekomst in Peize mensen te ondersteunen hun eigen leven voort te zetten met zorg en behandeling. Dit betekent dat zowel mensen thuis als mensen met intensieve zorgvragen op Interzorg kunnen blijven rekenen.” Het huidige gebouw is echter verouderd en nieuwbouw is vereist om aan de vraag van cliënten te kunnen blijven voldoen. Interzorg probeert de nieuwbouw zo te realiseren, dat cliënten in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen totdat het nieuwe pand gereed is.

60 appartementen
In het nieuwe gebouw kan Interzorg straks 60 cliënten ondersteunen met zorg en behandeling. Interzorg en Roosdom Tijhuis gaan in overleg met de gemeente Noordenveld een goede stedenbouwkundige invulling opzetten welke recht doet aan de cultuurhistorische aspecten van de locatie. De doelstelling is om dit traject in 2018 af te ronden, met de intentie dat de nieuwbouw begin 2019 kan starten.

In overleg met cliënten, naasten en omwonenden
In april vorig jaar zijn cliënten en hun naasten voor de eerste keer geïnformeerd over de voorgenomen plannen. De komende tijd staat in het teken van het verder uitwerken hiervan. Dat wil Interzorg zoveel mogelijk samen doen met cliënten, naasten, omwonenden en andere betrokkenen. Ook de komende tijd zullen zij daarom regelmatig uitgenodigd worden voor een bijeenkomst. Mede op basis van hun input wordt een plan van eisen opgesteld, dat uiteindelijk leidt tot een ontwerp. Zodra deze ontwerpfase afgerond is en het definitieve ontwerp is vastgesteld, zullen de benodigde vergunningen aangevraagd worden.

Interzorg, dicht bij jezelf
Interzorg biedt verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen. Thuis met Interzorg Wijkzorg, of op één van de negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe: Anholt, De Driemaster, Hendrik Kok, De Hoprank, De Hullen, Kornoeljehof, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh en De Wijde Blik. De zorgcentra staan middenin de Drentse samenleving, de deuren staan altijd open voor iedereen. Net als cliënten en hun familie, kunnen ook wijkbewoners gebruikmaken van de verschillende faciliteiten die op de locatie geboden worden, zoals het sfeervolle restaurant en de vele activiteiten. Lees meer over Interzorg op www.interzorg.nl.

BouwvoorZorg door Roosdom Tijhuis
BouwvoorZorg heeft inmiddels veel ervaring met het ontwikkelen en realiseren van zorgcomplexen. Naast het integrale pakket van ontwikkeling, realisatie en eventueel beheer, kan ook op onderdelen hiervan een samenwerking worden aangegaan. Maar Bouwvoorzorg gaat verder en wil niet voor niets graag al aan de voorkant van het (ver)bouwtraject betrokken zijn. Ze ondersteunen bij het opstellen van het programma van eisen, hebben de contacten met gemeenten, beleggers en andere externe partijen, organiseren informatieavonden voor cliënten, verwanten, zorgverleners en omwonenden en proberen vanaf het begin alle partijen optimaal te betrekken bij het bouwproces. Dit resulteert in een duurzaam en alternatief aanwendbaar gebouw waar cliënten prettig wonen en zorgverleners goed hun werk kunnen uitvoeren.