Inwoners van Assen ademen minder stikstofdioxide in

DELEN

Inwoners van de drie noordelijke provincies ademen volgens Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM ) de schoonste lucht in. De concentraties stikstofdioxide en fijnstof is in Friesland, Groningen en Drenthe het laagst.

Landelijk neemt de luchtvervuiling door stikstofdioxide iets af ten opzichte van 2013. Twee jaar geleden zat gemiddeld 20,5 microgram per kubieke meter stikstofdioxide in de lucht, dit jaar is dat naar verwachting 20 microgram.

Stikstofdioxide wordt veelal veroorzaakt door verkeer en industrie. Het RIVM verwacht dat het grootste deel van het land schoner wordt, met uitzondering van Flevoland en delen van Noord-Holland, Overijssel, Zeeland en Friesland.

Fijnstof

De concentratie fijnstof neemt wel toe ten opzichte van 2013. Twee jaar ademde Nederlanders nog 20,8 microgram fijnstof per kubieke meter in, in 2015 stijgt dat naar 22,1 microgram. Enkel het zuiden van Limburg heeft minder fijnstof in de lucht dan twee jaar geleden. Verder stijgt de concentratie voornamelijk in de kustprovincies.

Assen

Inwoners van Assen ademen relatief schone lucht in. De concentraties stikstofdioxide zijn ten opzichte van 2013 met 6,4 % gedaald. De concentratie fijnstof in Assen ligt rond de 5,8%. Ter vergelijking, dit is in het Westland ruim 10% en in Zandvoort 12,5%.

Schoonste lucht

Inwoners van de Waddeneilanden ademen de schoonste lucht van Nederland in. Per kubieke meter de laagste concentraties schadelijke stoffen. Regio Rotterdam scoort in de prognose van het RIVM het slechts.