Inwoners van Assen betalen meer gemeentelijke woonlasten

DELEN

Inwoners van de vijf- en dertig grootste gemeenten betalen dit jaar amper meer onroerendzaakbelasting, rioolheffing en reinigingsheffing dan in 2014. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar woonlasten voor burgers, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeksinstituut Coelo. Deze resultaten zijn vrijdag bekendgemaakt.

De gemeentelijke woonlasten stijgen gemiddeld met € 5 euro ofwel 0,8% naar € 678. Indien rekening wordt gehouden met inflatie is sprake van een lichte daling.

Woonlasten gemeente Assen

Meerpersoonshuishoudens in de gemeente Assen gaan dit jaar € 20,96 meer betalen aan onroerendezaakbelasting, rioolheffing en reinigingsheffing. Dat is 3,1 procent meer dan 2013. In totaal komt het bedrag op 695 euro uit.