Jacques Tichelaar boos op RTV Drenthe

DELEN

Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar is boos over de publicatie ,,Drenthe hoog scoort op ranglijst spijbelende statenleden’’, van RTV Drenthe. ,,Hierin wordt onterecht een negatief beeld neergezet van het provinciebestuur.’’

RTV Drenthe baseert zich op een cijfer uit De Telegraaf. ,,Dat wordt zonder wederhoor overgenomen en suggestief ingekleurd. Dit vind ik gemakzuchtig en kwalijk’’, aldus de heer Tichelaar, voorzitter van Provinciale Staten.

Uit de presentielijst blijkt dat tijdens de 37 statenvergaderingen in de afgelopen vier jaar 5,7 procent van de statenleden afwezig was. Gemiddeld gaat het om 2 van de 41 statenleden. Volgens de heer Tichelaar hebben afwezige statenleden doorgaans een goede reden als ze een vergadering missen, zoals ziekte of verplichtingen van hun werk. In de afgelopen twee jaar waren drie statenleden bovendien langdurig afwezig wegens ernstige ziekte. Tichelaar: ,,Om te spreken van ‘spijbelen’, is tendentieus en kwetsend.’’

Volgens RTV Drenthe komen leden van de Drentse staten ,,regelmatig niet opdraven’’ voor vergaderingen. Dit is niet juist. Afgezien van de langdurig zieken hebben de meeste statenleden alle vergaderingen bijgewoond. Van de statenleden die afwezig waren, geldt dat zij slechts een vergadering van PS hebben gemist.

Een gering aantal heeft zich twee maal afgemeld. Enkel de eenmansfractie ‘Groep Van Rhee’ was vaker absent en is inmiddels gestopt.

Commissaris Tichelaar: ,, Ik vraag me af welk belang er mee is gediend om statenleden en het provinciaal bestuur op deze manier te beschadigen.’’