Kennismaking leerwegondersteunend onderwijs op locatie Salland Van Gogh

DELEN

Assen – Op woensdag 31 oktober van 19.00-21.00 uur kunnen ouders en leerlingen van groep 8 kennismaken met het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) op de locatie Salland van CS Vincent van Gogh. De aanmelding van leerlingen die lwoo gaan doen dient al vóór 1 december 2018, plaats te vinden.

Voorzieningen leerwegondersteuning
Voor de ouders is er een voorlichtingsronde over het onderwijs binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen en welke voorzieningen er zijn voor leerlingen die leerwegondersteuning nodig hebben. Leerlingen met een lwoo-indicatie zijn op 31 oktober welkom op de doe-avond.

Doorstromen naar mbo
Salland biedt binnen het vmbo leerwegondersteunend onderwijs voor leerlingen die net dat beetje extra nodig hebben. Door de extra ondersteuning kunnen leerlingen via een ononderbroken leerroute doorstromen naar het mbo. Op het vmbo op Salland volgen de leerlingen veel praktijklessen binnen de richting Dienstverlening & Producten met profielvakken en keuzevakken.

Opgave
Leerlingen kunnen op 31 oktober een aantal lessen volgen zodat ze kunnen kennismaken met de mogelijkheden binnen het vmbo op Salland. De avond start om 19.00 uur en deelnemers kunnen zich opgeven via de website van csvincentvangogh.nl