Kleine krimp inwonersaantal gemeente Assen

DELEN
ASSEN – In de gemeente Assen is het inwonersaantal, op basis van voorlopige bevolkingscijfers van 2015, met 0,14 procent afgenomen.

In 2015 hadden veel minder gemeenten te maken met krimp dan in 2014. In ruim een kwart van de gemeenten daalde het inwonertal, in 2014 was dat nog bijna 40 procent. In veel gemeenten bleef krimp uit door de vestiging van immigranten. Dat meldt CBS.

Kwart gemeenten gekrompen

De bevolking van Nederland groeide in 2015 met een half procent. In 282 gemeenten nam het inwonertal toe. In 108 gemeenten (28 procent) was juist sprake van krimp. Dat aandeel is veel lager dan in eerdere jaren. Zo daalde in 2014 nog in bijna 4 op de 10 gemeenten het inwonertal, in 2013 in bijna de helft.

Krimp vooral in landelijke gemeenten aan de rand van Nederland

Vooral in gemeenten in de meer landelijke gebieden aan de randen van ons land daalde het aantal inwoners: in grote

“ In de periode januari – december 2015 had de gemeente Assen 67.165 inwoners. 599 werden geboren en 630 mensen overleden” Bevolkingscijfer CBS

delen van Limburg, Groningen, Friesland, Zeeland, Overijsel, Gelderland en Drenthe. In de gemeenten Bellingwedde en Vlieland was de krimp het grootst, hier nam het aantal inwoners met ongeveer 2 procent af. De sterkste bevolkingsgroei is te vinden in gemeenten in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en delen van Noord-Brabant. Het Noord-Hollandse Blaricum en Oostzaan groeiden met meer dan 3 procent het hardst. Ook in de vier grote steden groeide de bevolking bovengemiddeld, vooral in Amsterdam en Utrecht (ongeveer 1,5 procent).

Meer sterfte dan geboorte in bijna helft van gemeenten

In 2015 was het geboorteoverschot met 23 duizend lager dan in 2014, als gevolg van weinig geboorten en een hoog sterftecijfer. In bijna de helft van de gemeenten overleden er meer mensen dan dat er kinderen werden geboren. In 2014 gold dat voor ruim een derde van de gemeenten. Ook hier zijn het vooral de meer landelijke gebieden, aan de grenzen van Nederland, waar er door natuurlijke aanwas geen mensen bij zijn gekomen.

Gemeente Assen

In de periode januari – december 2015 had de gemeente Assen 67.165 inwoners. 599 werden geboren en 630 mensen overleden in 2015. 2444 personen kwamen vanuit een andere gemeente in Nederland in Assen wonen en 2597 personen vertrokken uit Assen om zich elders te vestigen in Nederland.  361 personen kwamen vanuit het buitenland in Assen wonen en 269 personen vertrokken naar het buitenland.

Het inwonersaantal bleef in Assen nagenoeg gelijk. Aan het eind van 2015 had Assen 67.073 inwoners. Een krimp van 0.14% (-92 personen). (NiA)


2Divorce Assen


Bowlen in Assen