Komst Factory Outlet Center nog niet zeker

DELEN

ASSEN – Gedeputeerde Staten leggen het verzoek van de gemeente Assen om planologisch medewerking te geven aan de vestiging van een Factory Outlet Center met positief advies aan Provinciale Staten voor.

De bespreking van de Commissie Omgevingsbeleid van 18 mei 2016 heeft geen aanleiding gegeven om de eerste weging van het Asser verzoek te herzien. Ook de reacties van belanghebbende partijen die begin juni zijn ontvangen en die op verzoek van het college van Gedeputeerde Staten door de gemeente Assen zijn becommentarieerd, geven het college geen reden om niet mee te werken aan het verzoek van de gemeente Assen.

Naar verwachting zal de Statencommissie Omgevingsbeleid het voorstel op 23 november aanstaande behandelen.